Innsynstjeneste via partner

Partnere av Gjeldsregisteret kan integrere innsynstjenesten for privatpersoner i egne fagsystem eller tjenester. Tjenesten gir privatpersoner oversikt over egne gjeldsopplysninger via partneres tjenester, og mulighet til å dele disse med aktivt samtykke som del av automatisert saksbehandling i eget bank-/fagsystem.

Tjenesten gir privatpersoner tilgang til egne opplysninger via eksempelvis nettbanker, offentlige tjenester og andre digitale tjenester hvor det er aktuelt å få tilgang til, og eventuelt dele, egne gjeldsopplysninger. Dette bidrar til effektiv saksbehandling og sikker overføring gjeldsopplysninger mellom privatpersoner og tjenesteytere

Finansforetak oppdaterer Gjeldsregisteret løpende med informasjon om usikret gjeld på personer registrert med fødselsnummer eller d-nummer i Norge.

Innsynstjenesten krever sikker innlogging til partnerens tjeneste med BankID eller tilsvarende. Når en person har hentet egne gjeldsopplysninger kan vedkommende se disse via en Iframe fra Gjeldsregisteret. Personen kan deretter velge å gi samtykke til å dele sine opplysningene med aktuell tjeneste. Tjenesten mottar da gjeldsopplysningene via vårt API.

Innsynstjenesten gir informasjon om tre ulike lånetyper og for den enkelte lånetype vil det være informasjon om følgende:

Nedbetalingslån (f.eks. forbrukslån):

 • Opprinnelig lånebeløp
 • Saldo
 • Nedbetalingstid
 • Nominell rente
 • Terminomkostninger
 • Terminlengde (månedlig, kvartalsvis, halvårlig og årlig)
 • Medlåntaker (om du har eller er medlåntaker)
 • Navn på kredittyter

Rammekreditt (f.eks. kredittkort):

 • Rentebærende saldo
 • Ikke-rentebærende saldo
 • Nominell rente
 • Terminomkostninger
 • Kapitaliseringsfrekvens (månedlig, kvartalsvis, halvårlig og årlig)
 • Medlåntaker (om du har eller er medlåntaker)
 • Navn på kredittyter

Faktureringskort (f.eks. betalingskort uten kredittgrense):

 • Rentebærende saldo
 • Ikke-rentebærende saldo
 • Medlåntaker (om du har eller er medlåntaker)
 • Navn på kredittyter

Innsynstjenesten er gratis for privatpersoner.

For ytterligere informasjon eller demonstrasjon av våre tjenester og produkter ta kontakt med oss.