2019 - Året Gjeldsregisteret kom på plass!

Endelig er Gjeldsregisteret her, og det var på tide! Denne kommentaren har vi ofte møtt i år. Den viser at tiden var overmoden for å få oversikt over forbrukeres samlede usikrede gjeld. Finanstilsynet bekrefter i finansielt utsyn for desember at den høye veksten i forbrukslån avtar, og Gjeldsregisteret er et av verktøyene som bidrar til dette

Hektisk vår og sommer

Våren gikk med til å koble opp og teste tekniske løsninger for rapportering av gjeldsopplysninger fra samtlige finansforetak som tilbyr usikret gjeld. De hadde frist til 1. juli med å komme i gang, og først ute var Bank Norwegian den 15. juni. Deretter fulgte de andre på rekke og rad gjennom en hektisk sommer. Den 26. juni gikk startskuddet for den offisielle åpningen av Gjeldsregisteret, og både banker, kommuner og offentlige myndigheter tok tjenesten i bruk.

Gode effekter

Mer enn 160 finansforetak rapporterer nå gjeldsopplysninger daglig, og de fleste i tilnærmet sanntid. Basert på tilbakemeldinger fra forbrukere som sjekker egne gjeldsopplysninger, og proaktiv holdning fra finansforetakene som rapporterer, opplever vi at kvaliteten på opplysningene på kort tid har blitt meget god. Markedet melder også at tjenesten gir effekter. Bankene får gjort bedre kredittvurderinger og flere med likviditetsutfordringer får avslag på lånesøknader. Vi hører også at flere forbrukere sier opp kredittkort eller reduserer kredittrammer i tråd med egne økonomiske rammer. Mulighet for refinansiering av gamle forbrukslån med nye lån har også blitt mindre. Samlet sett bidrar dette til målsetningen om å redusere antall gjeldsofre.

2020 blir også et spennende år

Vi har all grunn til å tro at også 2020 blir et spennende og positivt år. Effektene av Gjeldsregisteret forsterkes etter hvert som stadig flere tar tjenesten i bruk, og vi kan gjennom etablert «baseline»/tallfestet oversikt over Norges usikrede gjeld følge gjeldsutviklingen fra dag til dag. Pr 17. desember er samlet usikret gjeld ca 169,7 MRD, noe som er samme nivå som når målingene begynte i september.

Vi ser også at flere interessenter tar til orde for at myndighetene skal beslutte utvidelse av Gjeldsregisteret med pantesikret- og annen type gjeld. Daglig leder Egil Årrestad i Gjeldsregisteret AS sier i en kommentar; «Vi er positive til utvidelser med flere lånetyper, og vi får i tillegg henvendelser fra nye brukergrupper som ønsker tilgang til gjeldsopplysninger. Eventuelle utvidelser og kontinuerlig tjenesteutvikling vil bidra til bedre kredittvurderinger og forenkling av låneprosesser, både for forbrukere og finansforetak.»

Godt samarbeid

Avslutningsvis vil vi sende en julehilsen til våre kunder, rapporterende finansforetak og andre interessenter som er sterkt medvirkende til at Gjeldsregisteret har blitt en suksess. Vi opplever en positiv og proaktiv holdning som bidrar sterkt til at myndighetenes forventninger om redusert vekst i usikrede lån oppfylles.

Med dette ønsker vi det beste for julen og året som kommer!  Vi håper dere kobler av gjennom høytiden, så skal vi stå klare til å ta fatt på 2020 sammen med dere, for et spennende år det kommer til å bli.

 

Riktig God Jul og et Godt Nytt år!