Kommuner

Kommuner kan bruke gjeldsopplysninger til:

  • Behandling av søknad om startlån eller ved endring av startlån
  • Kontroll ved utbetaling av innvilget kreditt

Gjeldsinformasjonen gir kommuner grunnlag for bedre kredittvurderinger for behandling og endring av startlån basert på samlet oversikt over lånesøkers kreditt- og forbruksgjeld.

Hvordan få tilgang til gjeldsopplysninger fra Gjeldsregisteret?

Gjeldsregisteret leverer gjeldsinformasjon direkte til kommuner for behandling av startlån, eller via partnere, f.eks. kredittopplysningsforetak eller leverandører av banksystemer.

For direkte avtale, kontakt Gjeldsregisteret

For avtale via en av Gjeldsregisterets partnere, se Partneroversikt

Slik får du det:

  • Oppslag via web - Hent ut informasjonen du trenger på en enkel og intuitiv måte via infotorg.no
  • Oppslag via integrasjon – Gjør oppslag direkte fra ditt fagsystem som del av saksbehandlingen