Samtykkebasert innsynstjeneste via partner

Samtykkebasert innsynstjeneste gir privatpersoner mulighet til å dele egne gjeldsopplysninger med banker, finansmeglere, gjeldsrådgivere og andre relevante virksomheter. Formålet kan eksempelvis være visning i nettbank, grunnlag for kredittvurdering, eller for å gi oversikt i forbindelse med gjeldsrådgivning. Samtykket gis med inntil 6 måneders varighet.

Det er ca. 169 finansforetak som oppdaterer Gjeldsregisteret løpende med informasjon om gjeldsopplysninger på personer registrert med fødselsnummer eller d-nummer i Norge.

For å avgi samtykke kreves sikker innlogging med BankID eller tilsvarende. For virksomheter som ikke har BankID eller tilsvarende benyttes pålogging via Gjeldsregisteret sin web-tjeneste for privatpersoners forvaltning av samtykker.

Samtykkebasert innsynstjeneste gir informasjon om tre ulike lånetyper:

 • Nedbetalingslån, dvs kreditt med avtalt avdragstid
 • Rammekreditt, f.eks kredittkort
 • Faktureringskort, dvs betalingskort uten ramme

For den enkelte lånetype vil det være informasjon om følgende:

Nedbetalingslån

 • Opprinnelig lånebeløp
 • Saldo
 • Nedbetalingstid
 • Nominell rente
 • Terminomkostninger
 • Terminlengde (månedlig, kvartalsvis, halvårlig og årlig)
 • Medlåntaker (om du har eller er medlåntaker)
 • Navn på kredittyter

 Rammekreditt

 • Rentebærende saldo
 • Ikke-rentebærende saldo
 • Nominell rente
 • Terminomkostninger
 • Kapitaliseringsfrekvens (månedlig, kvartalsvis, halvårlig og årlig)
 • Medlåntaker (om du har eller er medlåntaker)
 • Navn på kredittyter

Faktureringskort:

 • Rentebærende saldo
 • Ikke-rentebærende saldo
 • Medlåntaker (om du har eller er medlåntaker)
 • Navn på kredittyter

Tjenesten leveres basert på moderne REST-API for sømløs integrering i virksomhetenes tjenester.

pdf icon Klikk her for å laste ned pdf