Landsoversikt

Landsoversikt er en analysetjeneste som gir god oversikt over fordelingen av usikret gjeld i Norge. Tjenesten gir en aggregert oversikt over innbyggernes totale usikrede gjeld blant annet fordelt per kjønn, aldersgruppe og type gjeld. I tillegg til opplysninger innen aktuelt fylke inngår det en oppstilling med informasjon om all rentebærende usikret gjeld fordelt ned på hver enkelt tilhørende kommune.

Landsoversikten viser blant annet en statistikk gruppert på antall lån og kreditter. Videre viser den for alle innbyggere hva som var opprinnelig saldo på nedbetalingslån, og hva nåværende saldo er, fordelt på aldersgrupper. Rentebærende– og ikke rentebærende gjeld, type gjeld og snitt alder per fylkeskommune. Total rentebærende gjeld og personer per kommune m.m.

Beslutningstagere får med dette et godt verktøy for overordnet oversikt av hvor eksponert innbyggere pr fylkeskommune og kommune er for usikret gjeld. Oversikten gir grunnlag som blant annet kan benyttes til planlegging og budsjettering i forhold til innbyggerens usikrede gjeld. I tillegg kan man sammenligne innbyggernes totale rentebærende gjeld mellom fylkeskommuner og kommuner.

Tjenesten leveres som et abonnement og produseres på grunnlag av gjeldsopplysninger rapportert til Gjeldsregisteret før klokken 12.00 den første virkedagen hver kalendermåned.

Persondata som benyttes til utarbeidelse av analysen er anonymisert, og kan ikke gjenkjennes på individnivå.

Finansforetak oppdaterer kontinuerlig Gjeldsregisteret med informasjon om gjeldsopplysninger på alle personer registrert med fødselsnummer eller d-nummer.

For ytterligere informasjon eller demonstrasjon av våre tjenester og produkter ta kontakt med oss.

pdf icon Klikk her for å laste ned pdf