Påføring for kredittscore

Med Gjeldsregisteret vil dere vite nøyaktig hvor god «helse» porteføljen deres har. Finansforetak kan få utlevert gjeldsopplysninger på alle sine lånekunder fire ganger i året. Opplysningene skal brukes til utarbeidelse av scoremodeller som gir grunnlag for en god kvalitetskontroll av egen portefølje.

Vi påfører gjeldsopplysninger på alle deres lånekunder. Dette gjøres med utgangspunkt i en liste/datafil med eksisterende kunders fødselsnummer eller deres organisasjonsnummer.

Ved leveranse basert på fødselsnummer kan påføring av usikrede gjeldsopplysninger utføres både for finansforetaks kunder med sikrede- og usikrede kreditter og lån. Ved bruk av organisasjonsnummer leveres samlet oversikt fra Gjeldsregisteret over finansforetaks kunder med usikrede kreditter og lån.

Tjenesten gir informasjon om tre ulike lånetyper:

  • Nedbetalingslån
  • Rammekreditt
  • Faktureringskort

Gjeldsopplysninger til bruk ved utarbeidelse av kredittscoremodeller skal alltid utleveres samtidig til virksomheter som har bedt om slik utlevering, og maksimalt fire ganger årlig. Med virkning fra og med 1. januar 2020 gjennomføres leveransene innen 5 virkedager inn i nytt kvartal.

For ytterligere informasjon eller demonstrasjon av våre tjenester og produkter ta kontakt med oss.