Partnere

Gjeldsregisteret har hovedsakelig 2 kategorier av partnere;

  • Kredittopplysningsforetak
  • Leverandører av fagsystemer og tjenester

Hvilken verdiøkning kan partnerne tilby?

Kredittopplysningsforetak:

  • Kan som integrert del av sitt tjenestetilbud formidle oppslag i gjeldsopplysninger til kredittytere når disse skal foreta kredittvurdering
  • Kan levere forbedret kredittscore til kunder som har saklig behov for å innhente kredittopplysninger

Leverandører av fagsystemer og tjenester:

  • Kan gjøre oppslag i gjeldsopplysninger tilgjengelig direkte fra sitt fagsystem som integrert del av saksbehandlingen
  • Innsynsløsninger for privatpersoner
  • Utføre databehandling på vegne av egne kunder

Følgende virksomheter har partneravtale med Gjeldsregisteret:

Partner Type
Bisnode Norge AS Kredittopplysningsforetak
Creditsafe Norway AS Kredittopplysningsforetak
Kredd AS Innsynstjeneste
Stacc AS Fagsystemer og tjenester
TietoEVRY Norge AS Kredittopplysningsforetak