Nøkkeltall

Oversikten viser offisielle nøkkeltall fra Gjeldsregisteret og er etablert pr september 2019.  Enkelte nøkkeltall oppdateres daglig, og er tilgjengelige her: Til oversikt

 

Samlet usikret gjeld Pr oktober 2021 Pr november 2021
Type Rentebærende saldo i mrd** Rentebærende saldo justert for medlåntakere**** Rentebærende saldo i mrd** (Differanse) Rentebærende saldo justert for medlåntakere**** (Differanse)
Forbrukslån (Nedbetalingslån) 75,6 68,9   75,2 (-0,4 %)   68,6 (-0,3 %)
Kredittkort (Rammekreditt) 49,5 47,2 49,9 (0,8 %) 47,5 (0,7 %)
Betalingskort (Faktureringskort) 0,042 0,042 0,052 (23,8 %) 0,052 (23,8 %)
Annen usikret gjeld*** (Nedbetalingslån) 17,8 13,6 17,5 (-2,1 %) 13,2 (-2,6 %)
Sum 143,0 129,7 142,7 (-0,2 %) 129,4 (-0,2 %)

 

Kredittkort (Rammekreditt) Pr oktober 2021 Pr november 2021
Type Beløp i mrd** Beløp justert for medlåntakere**** Beløp i mrd** (Differanse) Beløp justert for medlåntakere**** (Differanse)
Samlet ramme kredittkort 233,1 229,3 232,6 (-0,2 %) 228,6 (-0,3 %)
Rentebærende saldo 49,5 47,2 49,9 (0,8 %) 47,5 (0,7 %)
Ikke rentebærende saldo 20,8 20,6 22,8 (9,4 %) 22,5 (9,4 %)

 

Andre nøkkeltall Pr oktober 2021 Pr november 2021
Type Antall Antall justert for medlåntakere**** Antall (Differanse) Antall justert for medlåntakere**** (Differanse)
Antall personer registrert 3.188.717 3.131.560 3.195.630 (0,2 %)  3.139.086 (0,2 %)
Antall personer med rentebærende saldo 1.105.994 1.064.841 1.124.432 (1,7 %) 1.084.524 (1,8 %)
Antall usikrede lån/kreditter 7.721.718 7.657.731 7.772.552 (0,7 %) 7.709.286 ( 0,7%)
Antall rapporterende finansforetak 168   167    
Nominell rente "Forbrukslån" - Gjennomsnitt 14,27 %    14,27 % (0,00)  
Nominell rente "Forbrukslån" - Median 13,00 %   12,99 % (-0,01)  
Nominell rente "Rammekreditt" - Gjennomsnitt 19,52 %   19,63 %* (0,11)  
Nominell rente "Rammekreditt" - Median 20,49 %   20,49 % (0,00)  
Nominell rente "Annen usikret gjeld" - Gjennomsnitt 2,05 %     2,10 % (0,05)  
Nominell rente "Annen usikret gjeld" - Median 2,09 %     2,24 % (0,15)  

 

Samlet usikret gjeld Pr september 2021 Pr oktober 2021
Type Rentebærende saldo i mrd** Rentebærende saldo justert for medlåntakere**** Rentebærende saldo i mrd** (Differanse) Rentebærende saldo justert for medlåntakere**** (Differanse)
Forbrukslån (Nedbetalingslån) 75,5 68,7   75,6 (0,1 %)   68,9 (0,2 %)
Kredittkort (Rammekreditt) 49,6 47,3 49,5 (-0,1 %) 47,2 (-0,2 %)
Betalingskort (Faktureringskort) 0,039 0,039 0,042 (7,7 %) 0,042 (7,7 %)
Annen usikret gjeld*** (Nedbetalingslån) 18 13,7 17,8 (-1 %) 13,6 (-1,1 %)
Sum 143,1 129,8 143,0 (-0,1 %) 129,7 (-0,1 %)

 

Kredittkort (Rammekreditt) Pr september 2021 Pr oktober 2021
Type Beløp i mrd** Beløp justert for medlåntakere**** Beløp i mrd** (Differanse) Beløp justert for medlåntakere**** (Differanse)
Samlet ramme kredittkort 233,3 229,5 233,1 (-0,05 %) 229,3 (-0,1 %)
Rentebærende saldo 49,6 47,3 49,5 (-0,1 %) 47,2 (-0,2 %)
Ikke rentebærende saldo 20,6 20,4 20,8 (0,9 %) 20,6 (0,9 %)

 

Andre nøkkeltall Pr september 2021 Pr oktober 2021
Type Antall Antall justert for medlåntakere**** Antall (Differanse) Antall justert for medlåntakere**** (Differanse)
Antall personer registrert 3.183.288 3.125.783 3.188.717 (0,2 %)  3.131.560 (0,2 %)
Antall personer med rentebærende saldo 1.096.994 1.056.351 1.105.325 (0,8 %) 1.064.841 (0,8 %)
Antall usikrede lån/kreditter 7.667.735 7.603.371 7.721.718 (0,7 %) 7.657.731 ( 0,7%)
Antall rapporterende finansforetak 168   168    
Nominell rente "Forbrukslån" - Gjennomsnitt 14,29 %    14,27 % (0,02)  
Nominell rente "Forbrukslån" - Median 13,08 %   13,00 % (-0,08)  
Nominell rente "Rammekreditt" - Gjennomsnitt 19,65 %   19,52 % (-0,13)  
Nominell rente "Rammekreditt" - Median 20,49 %   20,49 % (0,00)  
Nominell rente "Annen usikret gjeld" - Gjennomsnitt 1,78 %     2,05 % (0,27)  
Nominell rente "Annen usikret gjeld" - Median 1,75 %     2,09 % (0,34)  

 

Samlet usikret gjeld Pr august 2021 Pr september 2021
Type Rentebærende saldo i mrd** Rentebærende saldo justert for medlåntakere**** Rentebærende saldo i mrd** (Differanse) Rentebærende saldo justert for medlåntakere**** (Differanse)
Forbrukslån (Nedbetalingslån) 75,1 68,2   75,5 (0,5 %)   68,7 (0,8 %)
Kredittkort (Rammekreditt) 50 47,8 49,6 (-0,9 %) 47,3 (-1,1 %)
Betalingskort (Faktureringskort) 0,0 0,0 0,0 (14,7 %) 0,0 (14,7 %)
Annen usikret gjeld*** (Nedbetalingslån) 18,2 13,8 18 (-1,3 %) 13,7 (-0,8 %)
Sum 143,4 129,8 143,1 (-0,2 %) 129,8 (0,0 %)

 

Kredittkort (Rammekreditt) Pr august 2021 Pr september 2021
Type Beløp i mrd** Beløp justert for medlåntakere**** Beløp i mrd** (Differanse) Beløp justert for medlåntakere**** (Differanse)
Samlet ramme kredittkort 235,4 231,7 233,3 (-0,9 %) 229,5 (-1,0 %)
Rentebærende saldo 50 47,8 49,6 (-0,9 %) 47,3 (-1,1 %)
Ikke rentebærende saldo 20,4 20,2 20,6 (1,0 %) 20,4 (1,0 %)

 

Andre nøkkeltall Pr august 2021 Pr september 2021
Type Antall Antall justert for medlåntakere**** Antall (Differanse) Antall justert for medlåntakere**** (Differanse)
Antall personer registrert 3.186.977 3.128.272 3.183.288 (-0,1 %)  3.125.783 (-0,1 %)
Antall personer med rentebærende saldo 1.091.741 1.050.065 1.096.994 (0,5 %) 1.056.351 (0,6 %)
Antall usikrede lån/kreditter 7.766.809 7.700.950 7.677.735 (-1,3 %) 7.603.371 (-1,3 %)
Antall rapporterende finansforetak 168   168    
Nominell rente "Forbrukslån" - Gjennomsnitt 14,19 %    14,29 % (0,10)  
Nominell rente "Forbrukslån" - Median 12,99 %   13,08 % (0,09)  
Nominell rente "Rammekreditt" - Gjennomsnitt 19,67 %   19,65 % (-0,02)  
Nominell rente "Rammekreditt" - Median 20,49 %   20,49 % (0,00)  
Nominell rente "Annen usikret gjeld" - Gjennomsnitt 1,82 %     1,78 % (-0,04)  
Nominell rente "Annen usikret gjeld" - Median 1,85 %     1,75 % (0,10)  

 

Samlet usikret gjeld Pr juli 2021 Pr august 2021
Type Rentebærende saldo i mrd** Rentebærende saldo justert for medlåntakere**** Rentebærende saldo i mrd** (Differanse) Rentebærende saldo justert for medlåntakere**** (Differanse)
Forbrukslån (Nedbetalingslån) 76,4 *  69,4*   75,1 (-1,8 %)   68,2 (-1,8 %)
Kredittkort (Rammekreditt) 49,6 47,5 50 (0,8 %) 47,8 (0,7 %)
Betalingskort (Faktureringskort) 0 0 0 (0 %) 0 (0 %)
Annen usikret gjeld*** (Nedbetalingslån) 18,6 14,1 18,2 (-2,1 %) 13,8 (-2,2 %)
Sum 144,8 131 143,4 (-0,9 %) 129,8 (-0,9 %)

 

Kredittkort (Rammekreditt) Pr juli 2021 Pr august 2021
Type Beløp i mrd** Beløp justert for medlåntakere**** Beløp i mrd** (Differanse) Beløp justert for medlåntakere**** (Differanse)
Samlet ramme kredittkort 235,5 231,8 235,4 (0 %) 231,7 (0 %)
Rentebærende saldo 49,6 47,5 50 (0,8 %) 47,8 (0,7 %)
Ikke rentebærende saldo 20,7 20,5 20,4 (-1,2 %) 20,2 (-1,2%)

 

Andre nøkkeltall Pr juli 2021 Pr august 2021
Type Antall Antall justert for medlåntakere**** Antall (Differanse) Antall justert for medlåntakere**** (Differanse)
Antall personer registrert 3.186.311 3.127.113 3.186.977 (0 %)  3.128.272 (0 %)
Antall personer med rentebærende saldo 1.067.557 1.034.523 1.091.741 (1,4 %) 1.050.065 (1,5 %)
Antall usikrede lån/kreditter 7.766.535 7.700.062 7.766.809 (0 %) 7.700.950 (0 %)
Antall rapporterende finansforetak 168   168    
Nominell rente "Forbrukslån" - Gjennomsnitt 14,20 %    14,19 % (-0,01)  
Nominell rente "Forbrukslån" - Median 13%   12,99 % (-0,01)  
Nominell rente "Rammekreditt" - Gjennomsnitt 19,67 %   19,67 % (0)  
Nominell rente "Rammekreditt" - Median 20,49 %   20,49 % (0)  
Nominell rente "Annen usikret gjeld" - Gjennomsnitt 1,82 %     1,82 % (0)  
Nominell rente "Annen usikret gjeld" - Median 1,85 %     1,85 % (0)  

 

 

Samlet usikret gjeld Pr juni 2021 Pr juli 2021
Type Rentebærende saldo i mrd** Rentebærende saldo justert for medlåntakere**** Rentebærende saldo i mrd** (Differanse) Rentebærende saldo justert for medlåntakere**** (Differanse)
Forbrukslån (Nedbetalingslån) 75,1* 68* 76,4 (1,8 %)*   69,4 (2 %)*
Kredittkort (Rammekreditt) 50 47,9 49,6 (-0,8 %) 47,5 (-0,8 %)
Betalingskort (Faktureringskort) 0* 0* 0 (21,4 %) 0 (21,4 %)
Annen usikret gjeld*** (Nedbetalingslån) 18,9 14,3 18,6 (-1,1 %) 14,1 (-1 %)
Sum 144 130,2 144,8 (0,5 %) 131 (0,6 %)

 

Kredittkort (Rammekreditt) Pr juni 2021 Pr juli 2021
Type Beløp i mrd** Beløp justert for medlåntakere**** Beløp i mrd** (Differanse) Beløp justert for medlåntakere**** (Differanse)
Samlet ramme kredittkort 236 232,4 235,5 (-0,2 %) 231,8 (-0,2 %)
Rentebærende saldo 50 47,9 49,6 (-0,8 %) 47,5 (-0,8 %)
Ikke rentebærende saldo 20 19,7 20,7 (3,5 %) 20,5 (3,6 %)

 

Andre nøkkeltall Pr juni 2021 Pr juli 2021
Type Antall Antall justert for medlåntakere**** Antall (Differanse) Antall justert for medlåntakere**** (Differanse)
Antall personer registrert 3.185.262 3.125.688 3.186.311 (0 %)  3.127.113 (0 %)
Antall personer med rentebærende saldo 1.071.687 1.029.426 1.067.557 (0,5 %) 1.034.523 (0,5 %)
Antall usikrede lån/kreditter 7.777.745 7.710.866 7.766.535 (-0,1 %) 7.700.062 (-0,1 %)
Antall rapporterende finansforetak 168   168    
Nominell rente "Forbrukslån" - Gjennomsnitt 14,15 %    14,20 % (0,05)  
Nominell rente "Forbrukslån" - Median 12,99%   13 % (0,01)  
Nominell rente "Rammekreditt" - Gjennomsnitt 19,68 %   19,67 % (-0,01)  
Nominell rente "Rammekreditt" - Median 20,49 %   20,49 % (0)  
Nominell rente "Annen usikret gjeld" - Gjennomsnitt 1,82 %     1,82 % (0)  
Nominell rente "Annen usikret gjeld" - Median 1,85 %     1,85 % (0)  

 

Samlet usikret gjeld Pr mai 2021 Pr juni 2021
Type Rentebærende saldo i mrd** Rentebærende saldo justert for medlåntakere**** Rentebærende saldo i mrd** (Differanse) Rentebærende saldo justert for medlåntakere**** (Differanse)
Forbrukslån (Nedbetalingslån) 76,6 69,3 75,1 (-1,9 %)*   68 (-1,8 %)*
Kredittkort (Rammekreditt) 51 49 50 (-2 %) 47,9 (-2,3 %)
Betalingskort (Faktureringskort) 0,6 0,6 0 (-95,3 %)* 0 (-95,3 %)*
Annen usikret gjeld*** (Nedbetalingslån) 18,8 14,3 18,9 (0,1 %) 14,3 (-0,4 %)
Sum 147,1 133,2 144 (-2,1 %) 130,2 (-2,3 %)

 

Kredittkort (Rammekreditt) Pr mai 2021 Pr juni 2021
Type Beløp i mrd** Beløp justert for medlåntakere**** Beløp i mrd** (Differanse) Beløp justert for medlåntakere**** (Differanse)
Samlet ramme kredittkort 236,5 233,1 236 (-0,2 %) 232,4 (-0,3 %)
Rentebærende saldo 51 49 50 (-2 %) 47,9 (-2,3 %)
Ikke rentebærende saldo 18,8 18,6 20 (6,3 %) 19,7 (6,4 %)

 

Andre nøkkeltall Pr mai 2021 Pr juni 2021
Type Antall Antall justert for medlåntakere**** Antall (Differanse) Antall justert for medlåntakere**** (Differanse)
Antall personer registrert 3.184.996 3.124.792 3.185.262 (0 %)  3.125.688 (0 %)
Antall personer med rentebærende saldo 1.113.494 1.070.598 1.071.687 (-3,8 %) 1.029.426 (-3,8 %)
Antall usikrede lån/kreditter 7.818.452 7.750.765 7.777.745 (-0,5 %) 7.710.866 (-0,5 %)
Antall rapporterende finansforetak 167   168  (1)  
Nominell rente "Forbrukslån" - Gjennomsnitt 14,22 %    14,15 % (-0,07)  
Nominell rente "Forbrukslån" - Median 13,15%   12,99 % (-0,16)  
Nominell rente "Rammekreditt" - Gjennomsnitt 19,69 %   19,68 % (-0,01)  
Nominell rente "Rammekreditt" - Median 20,49 %   20,49 % (0)  
Nominell rente "Annen usikret gjeld" - Gjennomsnitt 1,81 %     1,82 % (0,01)  
Nominell rente "Annen usikret gjeld" - Median 1,85 %     1,85 % (0)  

 

Samlet usikret gjeld Pr april 2021 Pr mai 2021
Type Rentebærende saldo i mrd** Rentebærende saldo justert for medlåntakere**** Rentebærende saldo i mrd** (Differanse) Rentebærende saldo justert for medlåntakere**** (Differanse)
Forbrukslån (Nedbetalingslån) 77,1 69,7 76,6 (-0,7 %)   69,3 (-0,6 %)
Kredittkort (Rammekreditt) 51,2 49,3 51 (-0,4 %) 49 (-0,5 %)
Betalingskort (Faktureringskort) 0,6 0,6 0,6 (-1,8 %) 0,6 (-1,8 %)
Annen usikret gjeld*** (Nedbetalingslån) 18,9 14,4 18,8 (-0,3 %) 14,3 (-0,6 %)
Sum 147,8 134 147,1 (-0,5 %) 133,2 (-0,6 %)

 

Kredittkort (Rammekreditt) Pr april 2021 Pr mai 2021
Type Beløp i mrd** Beløp justert for medlåntakere**** Beløp i mrd** (Differanse) Beløp justert for medlåntakere**** (Differanse)
Samlet ramme kredittkort 237 233,6 236,5 (-0,2 %) 233,1 (-0,2 %)
Rentebærende saldo 51,2 49,3 51 (-0,4 %) 49 (-0,5 %)
Ikke rentebærende saldo 17,5 17,3 18,8 (7,4 %) 18,6 (7,5 %)

 

Andre nøkkeltall Pr april 2021 Pr mai 2021
Type Antall Antall justert for medlåntakere**** Antall (Differanse) Antall justert for medlåntakere**** (Differanse)
Antall personer registrert 3.183.480 3.123.139 3.184.996 (0 %)  3.124.792 (0,1 %)
Antall personer med rentebærende saldo 1.110.335 1.067.372 1.113.494 (0,3 %) 1.070.598 (0,3 %)
Antall usikrede lån/kreditter 7.821.209 7.753.312 7.818.452 (0 %) 7.750.765 (0 %)
Antall rapporterende finansforetak 167   167   
Nominell rente "Forbrukslån" - Gjennomsnitt 14,15 %    14,22 % (0,07)  
Nominell rente "Forbrukslån" - Median 12,99 %   13,15 % (0,16)  
Nominell rente "Rammekreditt" - Gjennomsnitt 19,73 %   19,69 % (-0,04)  
Nominell rente "Rammekreditt" - Median 20,49 %   20,49 % (0)  
Nominell rente "Annen usikret gjeld" - Gjennomsnitt 1,81 %     1,81 % (0)  
Nominell rente "Annen usikret gjeld" - Median 1,85 %     1,85 % (0)  

 

Samlet usikret gjeld Pr mars 2021 Pr april 2021
Type Rentebærende saldo i mrd** Rentebærende saldo justert for medlåntakere**** Rentebærende saldo i mrd** (Differanse) Rentebærende saldo justert for medlåntakere**** (Differanse)
Forbrukslån (Nedbetalingslån) 77 69,6 77,1 (0,1 %)   69,7 (0,2 %)
Kredittkort (Rammekreditt) 51,7 49,8 51,2 (-0,9 %) 49,3 (-1 %)
Betalingskort (Faktureringskort) 0,6 0,6 0,6 (-1,5 %) 0,6 (-1,4 %)
Annen usikret gjeld*** (Nedbetalingslån) 18,8 14,3 18,9 (0,6 %) 14,4 (0,6 %)
Sum 148,1 134,3 147,8 (-0,2 %) 134 (-0,2 %)

 

Kredittkort (Rammekreditt) Pr mars 2021 Pr april 2021
Type Beløp i mrd** Beløp justert for medlåntakere**** Beløp i mrd** (Differanse) Beløp justert for medlåntakere**** (Differanse)
Samlet ramme kredittkort 238,3 235 237 (-0,5 %) 233,6 (-0,6 %)
Rentebærende saldo 51,7 49,8 51,2 (-0,9 %) 49,3 (-1 %)
Ikke rentebærende saldo 17,7 17,5 17,5 (-1,3 %) 17,3 (-1,3 %)

 

Andre nøkkeltall Pr mars 2021 Pr april 2021
Type Antall Antall justert for medlåntakere**** Antall (Differanse) Antall justert for medlåntakere**** (Differanse)
Antall personer registrert 3.184.631 3.124.073 3.183.480 (0 %)  3.123.139 (0 %)
Antall personer med rentebærende saldo 1.112.368 1.069.278 1.110.335 (-0,2 %) 1.067.372 (-0,2 %)
Antall usikrede lån/kreditter 7.861.585 7.793.428 7.821.209 (-0,5 %) 7.753.312 (-0,5 %)
Antall rapporterende finansforetak 167   167   
Nominell rente "Forbrukslån" - Gjennomsnitt 14,18 %    14,15 % (-0,03)  
Nominell rente "Forbrukslån" - Median 12,99 %   12,99 % (0)  
Nominell rente "Rammekreditt" - Gjennomsnitt 19,69 %   19,73 % (0,04)  
Nominell rente "Rammekreditt" - Median 20,49 %   20,49 % (0)  
Nominell rente "Annen usikret gjeld" - Gjennomsnitt 1,82 %     1,81 % (-0,01)  
Nominell rente "Annen usikret gjeld" - Median 1,90 %     1,85 % (-0,05)  

 

 

Samlet usikret gjeld Pr februar 2021 Pr mars 2021
Type Rentebærende saldo i mrd** Rentebærende saldo justert for medlåntakere**** Rentebærende saldo i mrd** (Differanse) Rentebærende saldo justert for medlåntakere**** (Differanse)
Forbrukslån (Nedbetalingslån) 78 70,3 77 (-1,2 %)   69,6 (-1,1 %)
Kredittkort (Rammekreditt) 52,4 50,5 51,7 (-1,3 %) 49,8 (-1,5 %)
Betalingskort (Faktureringskort) 0,6 0,6 0,6 (-1,6 %) 0,6 (-1,6 %)
Annen usikret gjeld*** (Nedbetalingslån) 19,4 14,8 18,8 (-3 %) 14,3 (-3 %)
Sum 150,3 136,3 148,1 (-1,5 %) 134,3 (-1,5 %)

 

Kredittkort (Rammekreditt) Pr februar 2021 Pr mars 2021
Type Beløp i mrd** Beløp justert for medlåntakere**** Beløp i mrd** (Differanse) Beløp justert for medlåntakere**** (Differanse)
Samlet ramme kredittkort 239,2 236 238,3 (-0,4 %) 235 (-0,4 %)
Rentebærende saldo 52,4 50,5 51,7 (-1,3 %) 49,8 (-1,5 %)
Ikke rentebærende saldo 16,3 16,1 17,7 (8,4 %) 17,5 (8,5 %)

 

Andre nøkkeltall Pr februar 2021 Pr mars 2021
Type Antall Antall justert for medlåntakere**** Antall (Differanse) Antall justert for medlåntakere**** (Differanse)
Antall personer registrert 3.184.602 3.123.313 3.184.631 (0 %)  3.124.073 (0 %)
Antall personer med rentebærende saldo 1.135.317 1.091.559 1.112.368 (-2 %) 1.069.278 (-2 %)
Antall usikrede lån/kreditter 7.882.591 7.813.515 7.861.585 (-0,3 %) 7.793.428 (-0,3 %)
Antall rapporterende finansforetak 167   167   
Nominell rente "Forbrukslån" - Gjennomsnitt 14,21 %    14,18 % (-0,03)  
Nominell rente "Forbrukslån" - Median 13,14 %   12,99 % (-0,15)  
Nominell rente "Rammekreditt" - Gjennomsnitt 19,70 %   19,69 % (-0,01)  
Nominell rente "Rammekreditt" - Median 20,49 %   20,49 % (0)  
Nominell rente "Annen usikret gjeld" - Gjennomsnitt 1,82 %     1,82 % (0)  
Nominell rente "Annen usikret gjeld" - Median 1,90 %     1,90 % (0)  

 

 

Samlet usikret gjeld Pr januar 2021 Pr februar 2021
Type Rentebærende saldo i mrd** Rentebærende saldo justert for medlåntakere**** Rentebærende saldo i mrd** (Differanse) Rentebærende saldo justert for medlåntakere**** (Differanse)
Forbrukslån (Nedbetalingslån) 78* 70,4 78 (0 %)  70,3 (-0,04 %)
Kredittkort (Rammekreditt) 53,5 51,6 52,4 (-2,1 %) 50,5 (-2,2 %)
Betalingskort (Faktureringskort) 0,6 0,6 0,6 (-2,3 %) 0,6 (-2,3 %)
Annen usikret gjeld*** (Nedbetalingslån) 19,3 14,8 19,4 (0,5 %) 14,8 (0 %)
Sum 151,4 137,4 150,3 (-0,7 %) 136,3 (-0,8 %)

 

Kredittkort (Rammekreditt) Pr januar 2021 Pr februar 2021
Type Beløp i mrd** Beløp justert for medlåntakere**** Beløp i mrd** (Differanse) Beløp justert for medlåntakere**** (Differanse)
Samlet ramme kredittkort 240,3 237,1 239,2 (-0,5 %) 236 (-0,5 %)
Rentebærende saldo 53,5 51,6 52,4 (-2,1 %) 50,5 (-2,2 %)
Ikke rentebærende saldo 16,6 16,4 16,3 (-1,7 %) 16,1 (-1,7 %)

 

Andre nøkkeltall Pr januar 2021 Pr februar 2021
Type Antall Antall justert for medlåntakere**** Antall (Differanse) Antall justert for medlåntakere**** (Differanse)
Antall personer registrert 3.187.898* 3.126.662 3.184.602 (-0,1 %)  3.123.313 (-0,1 %)
Antall personer med rentebærende saldo 1.153.387* 1.109.815 1.135.317 (-1,6 %) 1.091.559 (-1,6 %)
Antall usikrede lån/kreditter 7.928.259* 7.859.258 7.882.591 (-0,6 %) 7.813.515 (-0,6 %)
Antall rapporterende finansforetak 167   167   
Nominell rente "Forbrukslån" - Gjennomsnitt 14,28 %    14,21 % (-0,07)  
Nominell rente "Forbrukslån" - Median 13,20 %   13,14 % (-0,06)  
Nominell rente "Rammekreditt" - Gjennomsnitt 19,68 %   19,70 % (0,02)  
Nominell rente "Rammekreditt" - Median 20,49 %   20,49 % (0,00)  
Nominell rente "Annen usikret gjeld" - Gjennomsnitt 1,82 %     1,82 % (0,00)  
Nominell rente "Annen usikret gjeld" - Median 1,90 %     1,90 % (0,00)  

 

Samlet usikret gjeld Pr desember 2020 Pr januar 2021
Type Rentebærende saldo i mrd** Rentebærende saldo justert for medlåntakere**** Rentebærende saldo i mrd** (Differanse) Rentebærende saldo justert for medlåntakere**** (Differanse)
Forbrukslån (Nedbetalingslån) 80,7 72,6 78* (-3,3 %)  70,4 (-3 %)
Kredittkort (Rammekreditt) 54,2 52,4 53,5 (-1,3 %) 51,6 (-1,4 %)
Betalingskort (Faktureringskort) 0,7 0,7 0,6 (-0,9 %) 0,6 (-0,9 %)
Annen usikret gjeld*** (Nedbetalingslån) 19,8 15,2 19,3 (-2,8 %) 14,8 (-2,7 %)
Sum 155,3 140,7 151,4 (-2,5 %) 137,4 (-2,3 %)

 

Kredittkort (Rammekreditt) Pr desember 2020 Pr januar 2021
Type Beløp i mrd** Beløp justert for medlåntakere**** Beløp i mrd** (Differanse) Beløp justert for medlåntakere**** (Differanse)
Samlet ramme kredittkort 244,3 241,2 240,3 (-1,6 %) 237,1 (-1,7 %)
Rentebærende saldo 54,2 52,4 53,5 (-1,3 %) 51,6(-1,4 %)
Ikke rentebærende saldo 18,9 18,7 16,6 (-12,1 %) 16,4 (-12,2 %)

 

Andre nøkkeltall Pr desember 2020 Pr januar 2021
Type Antall Antall justert for medlåntakere**** Antall (Differanse) Antall justert for medlåntakere**** (Differanse)
Antall personer registrert 3.193.885 3.129.421 3.187.898* (-0,2 %)  3.126.662 (-0,1 %)
Antall personer med rentebærende saldo 1.177.954 1.131.737 1.153.387* (-2,1 %) 1.109.815 (-1,9 %)
Antall usikrede lån/kreditter 8.143.714 8.070.413 7.928.259* (-2,6 %) 7.859.258 (-2,6 %)
Antall rapporterende finansforetak 166   167 (1)  
Nominell rente "Forbrukslån" - Gjennomsnitt 14,16 %*    14,28 % (0,12)  
Nominell rente "Forbrukslån" - Median 13 %*   13,20 % (0,2)  
Nominell rente "Rammekreditt" - Gjennomsnitt 19,68 %   19,68 % (0)  
Nominell rente "Rammekreditt" - Median 20,45 %   20,49 % (0,04)  
Nominell rente "Annen usikret gjeld" - Gjennomsnitt 1,85 %     1,82 % (-0,03)  
Nominell rente "Annen usikret gjeld" - Median 1,90 %     1,90 % (0)  

 

Samlet usikret gjeld Pr november 2020 Pr desember 2020
Type Rentebærende saldo i mrd** Rentebærende saldo justert for medlåntakere**** Rentebærende saldo i mrd** (Differanse) Rentebærende saldo justert for medlåntakere**** (Differanse)
Forbrukslån (Nedbetalingslån) 80,5* 72,4* 80,7 (0,2 %)  72,6(0,2 %)
Kredittkort (Rammekreditt) 53,7 52 54,2 (0,8 %) 52,4 (0,7 %)
Betalingskort (Faktureringskort) 0,6 0,6 0,7 (0,3 %) 0,7 (0,3 %)
Annen usikret gjeld*** (Nedbetalingslån) 20,2 15,5 19,8 (-2 %) 15,2 (-2,1 %)
Sum 155,1 140,5 155,3 (0,2 %) 140,7 (0,2 %)

 

Kredittkort (Rammekreditt) Pr november 2020 Pr desember 2020
Type Beløp i mrd** Beløp justert for medlåntakere**** Beløp i mrd** (Differanse) Beløp justert for medlåntakere**** (Differanse)
Samlet ramme kredittkort 249,9 246,7 244,3 (-2,2 %) 241,2 (-2,2 %)
Rentebærende saldo 53,7 52 54,2 (0,8 %) 52,4 (0,7 %)
Ikke rentebærende saldo 19,3 19,1 18,9 (-2,2 %) 18,7 (-2,2 %)

 

Andre nøkkeltall Pr november 2020 Pr desember 2020 
Type Antall Antall justert for medlåntakere**** Antall (Differanse) Antall justert for medlåntakere**** (Differanse)
Antall personer registrert 3.194.961 3.129.101 3.193.885 (0 %)  3.129.421 (0 %)
Antall personer med rentebærende saldo 1.171.018 1.123.909 1.177.954 (0,6 %) 1.131.737 (0,7 %)
Antall usikrede lån/kreditter 8.188.004* 8.113.602* 8.143.714 (-0,5%) 8.070.413 (-0,5 %)
Antall rapporterende finansforetak 166   166   
Nominell rente "Forbrukslån" - Gjennomsnitt 14,14 %*    14,16 % (0,02)  
Nominell rente "Forbrukslån" - Median 12,99 %*   13 % (0,01)  
Nominell rente "Rammekreditt" - Gjennomsnitt 19,68 %   19,68 % (0)  
Nominell rente "Rammekreditt" - Median 20,42 %   20,45 % (0,03)  
Nominell rente "Annen usikret gjeld" - Gjennomsnitt 1,85 %     1,85 % (0)  
Nominell rente "Annen usikret gjeld" - Median 1,94 %     1,90 % (-0,04)  

 

 

Samlet usikret gjeld Pr oktber 2020 Pr november 2020
Type Rentebærende saldo i mrd** Rentebærende saldo justert for medlåntakere**** Rentebærende saldo i mrd** (Differanse) Rentebærende saldo justert for medlåntakere**** (Differanse)
Forbrukslån (Nedbetalingslån) 82,2 74,1 80,5 (-2,1 %)*  72,4 (-2,3 %)*
Kredittkort (Rammekreditt) 54* 52,3* 53,7 (-0,6 %) 52 (-0,6 %)
Betalingskort (Faktureringskort) 0,7 0,7 0,6 (-0,6 %) 0,6 (-0,6 %)
Annen usikret gjeld*** (Nedbetalingslån) 20,5 15,7 20,2 (-1,1 %) 15,5 (-1,2 %)
Sum 157,4 142,8 155,1 (-1,4 %) 140,5 (-1,6 %)

 

Kredittkort (Rammekreditt) Pr oktober 2020 Pr november 2020
Type Beløp i mrd** Beløp justert for medlåntakere**** Beløp i mrd** (Differanse) Beløp justert for medlåntakere**** (Differanse)
Samlet ramme kredittkort 250,9 247,8 249,9 (-0,4 %) 246,7 (-0,4 %)
Rentebærende saldo 54* 52,3* 53,7 (-0,6 %) 52 (-0,6 %)
Ikke rentebærende saldo 18,8 18,6 19,3 (2,9 %) 19,1 (3 %)

 

Andre nøkkeltall Pr oktober 2020 Pr november 2020 
Type Antall Antall justert for medlåntakere**** Antall (Differanse) Antall justert for medlåntakere**** (Differanse)
Antall personer registrert 3.202.328 3.136.220 3.194.961 (-0,2 %)  3.129.101 (-0,2 %)
Antall personer med rentebærende saldo 1.180.421 1.133.408 1.171.018 (-0,8 %) 1.123.909 (-0,8 %)
Antall usikrede lån/kreditter 8.289.874 8.215.464 8.188.004 (-1,2%)* 8.113.602 (-1,2 %)*
Antall rapporterende finansforetak 167   166 (-1)  
Nominell rente "Forbrukslån" - Gjennomsnitt 14,23 %    14,14 % (-0,09)*  
Nominell rente "Forbrukslån" - Median 13,24 %   12,99 % (-0,25)*  
Nominell rente "Rammekreditt" - Gjennomsnitt 19,73 %   19,68 % (-0,05)  
Nominell rente "Rammekreditt" - Median 20,45 %   20,42 % (-0,03)  
Nominell rente "Annen usikret gjeld" - Gjennomsnitt 1,86 %     1,85 % (-0,01)  
Nominell rente "Annen usikret gjeld" - Median 1,95 %     1,94 % (-0,01)  

 

 

Samlet usikret gjeld Pr september 2020 Pr oktober 2020
Type Rentebærende saldo i mrd** Rentebærende saldo justert for medlåntakere**** Rentebærende saldo i mrd** (Differanse) Rentebærende saldo justert for medlåntakere**** (Differanse)
Forbrukslån (Nedbetalingslån) 83,9 75,6 82,2 (-2 %)  74,1 (-2 %)
Kredittkort (Rammekreditt) 53,4 51,7 54* (1,2 %) 52,3* (1,1 %)
Betalingskort (Faktureringskort) 0,7 0,7 0,7 (-0,8 %) 0,7 (-0,8 %)
Annen usikret gjeld*** (Nedbetalingslån) 21 16 20,5 (-2,4 %) 15,7 (-2,1 %)
Sum 158,9 144,1 157,4 (-1 %) 142,8 (-0,9 %)

 

Kredittkort (Rammekreditt) Pr september 2020 Pr oktober 2020
Type Beløp i mrd** Beløp justert for medlåntakere**** Beløp i mrd** (Differanse) Beløp justert for medlåntakere**** (Differanse)
Samlet ramme kredittkort 251,7 248,7 250,9 (-0,3 %) 247,8 (-0,4 %)
Rentebærende saldo 53,4 51,7 54* (1,2 %) 52,3* (1,1 %)
Ikke rentebærende saldo 18,7 18,5 18,8 (0,3 %) 18,6 (0,2 %)

 

Andre nøkkeltall Pr september 2020 Pr oktober 2020 
Type Antall Antall justert for medlåntakere**** Antall (Differanse) Antall justert for medlåntakere**** (Differanse)
Antall personer registrert 3.204.734 3.137.959 3.202.328 (-0,1 %)  3.136.220 (-0,1 %)
Antall personer med rentebærende saldo 1.171.698 1.124.329 1.180.421 (0,7 %) 1.133.408 (0,8 %)
Antall usikrede lån/kreditter 8.334.587 8.259.345 8.289.874 (-0,5 %) 8.215.464 (-0,5 %)
Antall rapporterende finansforetak 166   167 (1)  
Nominell rente "Forbrukslån" - Gjennomsnitt 14,32 %    14,23 % (-0,09)  
Nominell rente "Forbrukslån" - Median 13,40 %   13,24 % (-0,16)  
Nominell rente "Rammekreditt" - Gjennomsnitt 19,73 %   19,73 % (0)  
Nominell rente "Rammekreditt" - Median 20,45 %   20,45 % (0)  
Nominell rente "Annen usikret gjeld" - Gjennomsnitt 1,94 %     1,86 % (-0,08)  
Nominell rente "Annen usikret gjeld" - Median 2 %     1,95 % (0,05)  

 

Samlet usikret gjeld Pr august 2020 Pr september 2020
Type Rentebærende saldo i mrd** Rentebærende saldo justert for medlåntakere**** Rentebærende saldo i mrd** (Differanse) Rentebærende saldo justert for medlåntakere**** (Differanse)
Forbrukslån (Nedbetalingslån) 84 75,5 83,9 (-0,1 %)  75,6 (0,1 %)
Kredittkort (Rammekreditt) 54 52,4 53,4 (-1,1 %) 51,7 (-1,2 %)
Betalingskort (Faktureringskort) 0,7 0,7 0,7 (-0,6 %) 0,7 (-0,6 %)
Annen usikret gjeld*** (Nedbetalingslån) 21,1 16,2 21 (-0,8 %) 16 (-1,1 %)
Sum 159,8 144,8 158,9 (-0,5 %) 144,1 (-0,5 %)

 

Kredittkort (Rammekreditt) Pr august 2020 Pr september 2020
Type Beløp i mrd** Beløp justert for medlåntakere**** Beløp i mrd** (Differanse) Beløp justert for medlåntakere**** (Differanse)
Samlet ramme kredittkort 252,2 249,3 251,7 (-0,2 %) 248,7 (-0,2 %)
Rentebærende saldo 54 52,4 53,4 (-1,1 %) 51,7 (-1,2 %)
Ikke rentebærende saldo 19,1 18,9 18,7 (-1,8 %) 18,5 (-1,8 %)

 

Andre nøkkeltall Pr august 2020 Pr september 2020 
Type Antall Antall justert for medlåntakere**** Antall (Differanse) Antall justert for medlåntakere**** (Differanse)
Antall personer registrert 3.205.635 3.138.404 3.204.734 (0 %)  3.137.959 (0 %)
Antall personer med rentebærende saldo 1.161.600 1.113.894 1.171.698 (0,9 %) 1.124.329 (0,9 %)
Antall usikrede lån/kreditter 8.320.633 8.244.756 8.334.587 (0,2 %) 8.259.345 (0,2 %)
Antall rapporterende finansforetak 165   166 (1)  
Nominell rente "Forbrukslån" - Gjennomsnitt 14,33 %    14,32 % (-0,01)  
Nominell rente "Forbrukslån" - Median 13,40 %   13,40 % (0)  
Nominell rente "Rammekreditt" - Gjennomsnitt 19,76 %   19,73 % (-0,03)  
Nominell rente "Rammekreditt" - Median 20,45 %   20,45 % (0)  
Nominell rente "Annen usikret gjeld" - Gjennomsnitt 1,95 %     1,94 % (-0,01)  
Nominell rente "Annen usikret gjeld" - Median 2 %     2 % (0)  

 

Samlet usikret gjeld Pr juli 2020 Pr august 2020
Type Rentebærende saldo i mrd** Rentebærende saldo justert for medlåntakere**** Rentebærende saldo i mrd** (Differanse) Rentebærende saldo justert for medlåntakere**** (Differanse)
Forbrukslån (Nedbetalingslån) 84,4 75,9 84 (-0,5 %)  75,5 (-0,4 %)
Kredittkort (Rammekreditt) 53,9 52,3 54 (0,1 %) 52,4 ( 0 %)
Betalingskort (Faktureringskort) 0,7 0,7 0,7 (-1 %) 0,7 (-1 %)
Annen usikret gjeld*** (Nedbetalingslån) 21,3 16,4 21,1 (-0,9 %) 16,2 (-1 %)
Sum 160,3 145,2 159,8 (-0,4 %) 144,8 (-0,3 %)

 

Kredittkort (Rammekreditt) Pr juli 2020 Pr august 2020
Type Beløp i mrd** Beløp justert for medlåntakere**** Beløp i mrd** (Differanse) Beløp justert for medlåntakere**** (Differanse)
Samlet ramme kredittkort 252,6 249,8 252,2 (-0,2 %) 249,3 (-0,2 %)
Rentebærende saldo 53,9 52,3 54 (0,1 %) 52,4 (0,05 %)
Ikke rentebærende saldo 20,4 20,2 19,1 (-6,5 %) 18,9 (-6,6 %)

 

Andre nøkkeltall Pr juli 2020 Pr august 2020 
Type Antall Antall justert for medlåntakere**** Antall (Differanse) Antall justert for medlåntakere**** (Differanse)
Antall personer registrert 3.205.584 3.138.057 3.205.635 (0 %)  3.138.404 (0 %)
Antall personer med rentebærende saldo 1.158.585 1.110.754 1.161.600 (0,3 %) 1.113.894 (0,3 %)
Antall usikrede lån/kreditter 8.336.579 8.260.279 8.320.633 (-0,2 %) 8.244.756 (-0,2 %)
Antall rapporterende finansforetak 167   165 (-2)  
Nominell rente "Forbrukslån" - Gjennomsnitt 14,34 %    14,33 % (-0,01)  
Nominell rente "Forbrukslån" - Median 13,40 %   13,40 % (0)  
Nominell rente "Rammekreditt" - Gjennomsnitt 19,73 %*   19,76 % (0,03)  
Nominell rente "Rammekreditt" - Median 20,45 %*   20,45 % (0)  
Nominell rente "Annen usikret gjeld" - Gjennomsnitt 1,96 %     1,95 % (-0,01)  
Nominell rente "Annen usikret gjeld" - Median 2,04 %     2 % (-0,04)  

 

 

Samlet usikret gjeld Pr juni 2020 Pr juli 2020
Type Rentebærende saldo i mrd** Rentebærende saldo justert for medlåntakere**** Rentebærende saldo i mrd** (Differanse) Rentebærende saldo justert for medlåntakere**** (Differanse)
Forbrukslån (Nedbetalingslån) 82,7 74,5 84,4 (2 %)*  75,9 (1,9 %)*
Kredittkort (Rammekreditt) 54,6 53 53,9 (-1,2 %) 52,3 (-1,3 %)
Betalingskort (Faktureringskort) 0,7 0,7 0,7 (0 %) 0,7 (0 %)
Annen usikret gjeld*** (Nedbetalingslån) 22,1 16,9 21,3 (-3,2 %) 16,4 (-3,1 %)
Sum 160 145,1 160,3 (0,2 %) 145,2 (0,1 %)

 

Kredittkort (Rammekreditt) Pr juni 2020 Pr juli 2020
Type Beløp i mrd** Beløp justert for medlåntakere**** Beløp i mrd** (Differanse) Beløp justert for medlåntakere**** (Differanse)
Samlet ramme kredittkort 253 250,3 252,6 (-0,2 %) 249,8 (-0,2 %)
Rentebærende saldo 54,6 53 53,9 (-1,2 %) 52,3 (-1,3 %)
Ikke rentebærende saldo 18,6 18,4 20,4 (9,6 %) 20,2 (9,7 %)

 

Andre nøkkeltall Pr juni 2020 Pr juli 2020 
Type Antall Antall justert for medlåntakere**** Antall (Differanse) Antall justert for medlåntakere**** (Differanse)
Antall personer registrert 3.204.602 3.137.316 3.205.584 (0,03 %)  3.138.057 (0,02 %)
Antall personer med rentebærende saldo 1.138.866 1.091.474 1.158.585 (1,73 %) 1.110.754 (1,77 %)
Antall usikrede lån/kreditter 8.362.899 8.287.173 8.336.579 (-0,31%) 8.260.279 (-0,32 %)
Antall rapporterende finansforetak 167   166 (-1)  
Nominell rente "Forbrukslån" - Gjennomsnitt 14,33 %    14,34 % (0,01)  
Nominell rente "Forbrukslån" - Median 13,35 %   13,40 % (0,05)  
Nominell rente "Rammekreditt" - Gjennomsnitt 19,77 %*   19,73 % (-0,04)  
Nominell rente "Rammekreditt" - Median 20,45 %*   20,45 % (0)  
Nominell rente "Annen usikret gjeld" - Gjennomsnitt 1,98 %     1,96 % (-0,02)  
Nominell rente "Annen usikret gjeld" - Median 2,05 %     2,04 % (- 0,01)  

 

 

Samlet usikret gjeld Pr mai 2020 Pr juni 2020
Type Rentebærende saldo i mrd** Rentebærende saldo justert for medlåntakere**** Rentebærende saldo i mrd** (Differanse) Rentebærende saldo justert for medlåntakere**** (Differanse)
Forbrukslån (Nedbetalingslån) 82,5 74,2 82,7 (0,2 %) 74,5 (0,4 %)
Kredittkort (Rammekreditt) 56,5 55,1 54,6 (-3,4 %) 53 (-3,7 %)
Betalingskort (Faktureringskort) 1,14 1,14 0,7 (-41,5 %)* 0,7 (-41,5 %)*
Annen usikret gjeld*** (Nedbetalingslån) 22,2 17,1 22,1 (-0,8 %) 16,9 (-1,0 %)
Sum 162,4 147,5 160 (-1,5 %) 145,1 (-1,6 %)

 

Kredittkort (Rammekreditt) Pr mai 2020 Pr juni 2020
Type Beløp i mrd** Beløp justert for medlåntakere**** Beløp i mrd** (Differanse) Beløp justert for medlåntakere****(Differanse)
Samlet ramme kredittkort 253,9 251,2 253 (-0,3 %) 250,3 (-0,4 %)
Rentebærende saldo 56,5 55,0  54,6 (-3,4 %) 53 (-3,7 %)
Ikke rentebærende saldo 17,7 17,4 18,6 (5,3 %) 18,4 (5,3 %)

 

Andre nøkkeltall Pr mai 2020 Pr juni 2020 
Type Antall Antall justert for medlåntakere**** Antall (Differanse) Antall justert for medlåntakere**** (Differanse)
Antall personer registrert 3.209.047 3.1440.853 3.204.602 (-0,1 %) 3.137.316 (-0,1 %)
Antall personer med rentebærende saldo 1.212.727 1.164.797 1.138.866 (-6,1 %) 1.091.474 (-6,3 %)
Antall usikrede lån/kreditter 8.457.500 8.380.731 8.362.899 (-1,1 %) 8.287.173 (-1,1 %)
Antall rapporterende finansforetak 166   167 (1)  
Nominell rente "Forbrukslån" - Gjennomsnitt 14,82 %   14,33 % (-0,49)  
Nominell rente "Forbrukslån" - Median 13,90 %   13,35 % (-0,55)  
Nominell rente "Rammekreditt" - Gjennomsnitt 18,21 %   19,77 % (1,56)*  
Nominell rente "Rammekreditt" - Median 19,80 %   20,45 % (0,65)*  
Nominell rente "Annen usikret gjeld" - Gjennomsnitt 2,26 %    1,98 % (-0,28)  
Nominell rente "Annen usikret gjeld" - Median 2,40 %    2,05 % (- 0,35)  

 

 

Samlet usikret gjeld Pr april 2020 Pr mai 2020
Type Rentebærende saldo i mrd** Rentebærende saldo justert for medlåntakere**** Rentebærende saldo i mrd** (Differanse) Rentebærende saldo justert for medlåntakere**** (Differanse)
Forbrukslån (Nedbetalingslån) 83,4 74,9 82,5 (-1,0 %) 74,2 (-1,0 %)
Kredittkort (Rammekreditt) 57,3 56,0 56,5 (-1,4 %) 55,1 (-1,6 %)
Betalingskort (Faktureringskort) 1,13 1,13 1,14 (0,7 %) 1,14 (0,7 %)
Annen usikret gjeld*** (Nedbetalingslån) 22,0 17,0 22,2 (0,9 %) 17,1 (0,3 %)
Sum 163,9 149,1 162,4 (-0,9 %) 147,5 (-1,1%)

 

Kredittkort (Rammekreditt) Pr april 2020 Pr mai 2020
Type Beløp i mrd** Beløp justert for medlåntakere**** Beløp i mrd** (Differanse) Beløp justert for medlåntakere**** (Differanse)
Samlet ramme kredittkort 254,7 252,3 253,9 (-0,3 %) 251,2 (-0,4 %)
Rentebærende saldo 57,3 56,0 56,5 (-1,4 %) 55,0 (-1,6 %)
Ikke rentebærende saldo 16,2 16,0 17,7 (9,1 %) 17,4 (9,2 %)

 

Andre nøkkeltall Pr april 2020 Pr mai 2020 
Type Antall Antall justert for medlåntakere**** Antall (Differanse) Antall justert for medlåntakere**** (Differanse)
Antall personer registrert 3.212.286 3.143.586 3.209.047 (-0,1 %) 3.1440.853 (-0,1 %)
Antall personer med rentebærende saldo 1.215.684 1.167.353 1.212.727 (-0,2 %) 1.164.797 (-0,2 %)
Antall usikrede lån/kreditter 8.518.321 8.440.906 8.457.500 (-0,7 %) 8.380.731 (-0,7 %)
Antall rapporterende finansforetak 166   166  
Nominell rente "Forbrukslån" - Gjennomsnitt 14,81 %   14,82 % (0,01)  
Nominell rente "Forbrukslån" - Median 13,90 %   13,90 % (0)  
Nominell rente "Rammekreditt" - Gjennomsnitt 18,17 %   18,21 % (0,04)  
Nominell rente "Rammekreditt" - Median 19,80 %   19,80  % (0)  
Nominell rente "Annen usikret gjeld" - Gjennomsnitt 2,33 %   2,26 % (-0,07)  
Nominell rente "Annen usikret gjeld" - Median  2,54 %    2,40 % (- 0,14)  

 

Samlet usikret gjeld Pr mars 2020 Pr april 2020
Type Rentebærende saldo i mrd** Rentebærende saldo justert for medlåntakere**** Rentebærende saldo i mrd** (Differanse) Rentebærende saldo justert for medlåntakere**** (Differanse)
Forbrukslån (Nedbetalingslån) 84,9 76,2 83,4 (-1,8 %) 74,9 (-1,7 %)
Kredittkort (Rammekreditt) 59,2 57,4 57,3 (-3,2 %) 56,0 (-2,5 %)
Betalingskort (Faktureringskort) 1,12 1,12 1,13 (1 %) 1,13 (1 %)
Annen usikret gjeld*** (Nedbetalingslån) 23,00 16,7 22,0 (-4,4 %) 17,0 (2,1 %)
Sum 168,3 151,4 163,9 (-2,6 %) 149,1 (-1,6%)

 

Kredittkort (Rammekreditt) Pr mars 2020 Pr april 2020
Type Beløp i mrd** Beløp justert for medlåntakere**** Beløp i mrd** (Differanse) Beløp justert for medlåntakere**** (Differanse)
Samlet ramme kredittkort 258,4 255,2 254,7 (-1,4 %) 252,3 (-1,1 %)
Rentebærende saldo 59,2 57,4 57,3 (-3,2 %) 56,0 (-2,5 %)
Ikke rentebærende saldo 17,6 17,4 16,2 (-7,9 %) 16,0 (-7,9 %)

 

Andre nøkkeltall Pr mars 2020 Pr april 2020 
Type Antall Antall justert for medlåntakere**** Antall (Differanse) Antall justert for medlåntakere**** (Differanse)
Antall personer registrert 3.213.010 3.142.213 3.212.286 (-0,02%) 3.143.586 (0,04 %)
Antall personer med rentebærende saldo 1.244.507 1.174.208 1.215.684 (0,7 %) 1.167.353 (-0,6 %)
Antall usikrede lån/kreditter 8.557.743 8.477.907 8.518.321 (-0,5 %) 8.440.906 (-0,4 %)
Antall rapporterende finansforetak 165   166  
Nominell rente "Forbrukslån" - Gjennomsnitt 14,85 %   14,81 % (-0,04)  
Nominell rente "Forbrukslån" - Median 13,90 %   13,90 % (0)  
Nominell rente "Rammekreditt" - Gjennomsnitt 18,21 %   18,17 % (-0,04)  
Nominell rente "Rammekreditt" - Median 19,80 %   19,80  % (0)  
Nominell rente "Annen usikret gjeld" - Gjennomsnitt 2,57 %   2,33 % (-0,24)  
Nominell rente "Annen usikret gjeld" - Median 3,13 %   2,54 % (- 0,59)  

 

Samlet usikret gjeld Pr februar 2020 Pr mars 2020
Type Rentebærende saldo i mrd** Rentebærende saldo justert for medlåntakere**** Rentebærende saldo i mrd* (Differanse) Rentebærende saldo justert for medlåntakere**** (Differanse)
Forbrukslån (Nedbetalingslån) 85,4 76,3 84,9 (-0,5 %) 76,2 (-0,1 %)
Kredittkort (Rammekreditt) 59,7 58,0 59,2 (-0,8 %) 57,4 (-1,1 %)
Betalingskort (Faktureringskort) 1,09 1,09 1,12 (2,4 %) 1,12 (2,4 %)
Annen usikret gjeld*** (Nedbetalingslån) 23,0 16,6 23,04 (0,3 %) 16,7 (0,3 %)
Sum 169,1 152,1 168,3 (-0,5 %) 151,4 (-0,4%)

 

Kredittkort (Rammekreditt) Pr februar 2020 Pr mars 2020
Type Beløp i mrd** Beløp justert for medlåntakere**** Beløp i mrd** (Differanse) Beløp justert for medlåntakere**** (Differanse)
Samlet ramme kredittkort 261,5 258,4 258,4 (-1,2 %) 255,2(-1,3 %)
Rentebærende saldo 59,7 58,0 59,2 (-0,8 %) 57,4 (-1,1 %)
Ikke rentebærende saldo 19,6 19,4 17,6 (-10,5 %) 17,4 (-10,6 %)

 

Andre nøkkeltall Pr februar 2020 Pr mars 2020 
Type Antall Antall justert for medlåntakere**** Antall (Differanse) Antall justert for medlåntakere**** (Differanse)
Antall personer registrert 3.219.286 3.144.462 3.213.010 (-0,2 %) 3.142.213 (-0,1 %)
Antall personer med rentebærende saldo 1.260.934 1.208.100 1.244.507 (-2,9  %) 1.174.208 (-2,8 %)
Antall usikrede lån/kreditter 8.700.724 8.616.464 8.557.743 (-1,6 %) 8.477.907 (- 1,6 %)
Antall rapporterende finansforetak 162   165  
Nominell rente "Forbrukslån" - Gjennomsnitt 14,98 %   14,85 % (-0,13)  
Nominell rente "Forbrukslån" - Median 13,90 %   13,90 % (0 )  
Nominell rente "Rammekreditt" - Gjennomsnitt 18,19 %   18,21 % (0,02)  
Nominell rente "Rammekreditt" - Median 19,80 %   19,80  % (0)  
Nominell rente "Annen usikret gjeld" - Gjennomsnitt 2,61 %   2,57 % (-0,04)  
Nominell rente "Annen usikret gjeld" - Median 3,19 %   3,13 % (- 0,06)  

 

 

Samlet usikret gjeld Pr januar 2020 Pr februar 2020
Type Rentebærende saldo i mrd** Rentebærende saldo justert for medlåntakere**** Rentebærende saldo i mrd** (Differanse) Rentebærende saldo justert for medlåntakere**** (Differanse)
Forbrukslån (Nedbetalingslån) 85,2 76,1 85,4 (0,2 %) 76,3 (0,3 %)
Kredittkort (Rammekreditt) 59,1 57,4 59,7 (1,1 %) 58,0 (1,0 %)
Betalingskort (Faktureringskort) 2,0 2,0 1,1 (-44,7 %) 1,1 (-44,7 %)
Annen usikret gjeld*** (Nedbetalingslån) 22,8 16,5 23,0 (0,9 %) 16,6 (0,5 %)
Sum 169,0 152,1 169,1 (0,1 %) 152,1 (0,0 %)

 

Kredittkort (Rammekreditt) Pr januar 2020 Pr februar 2020
Type Beløp i mrd** Beløp justert for medlåntakere**** Beløp i mrd** (Differanse) Beløp justert for medlåntakere****(Differanse)
Samlet ramme kredittkort 258,8 255,8 261,5 (1,0 %) 258,4 (1,0 %)
Rentebærende saldo 59,1 57,4 59,7 (1,1 %) 58,0 (1,0 %)
Ikke rentebærende saldo 19,5 19,3 19,6 (0,5 %) 19,4 (0,6 %)

 

Andre nøkkeltall Pr januar 2020 Pr februar 2020 
Type Antall Antall justert for medlåntakere**** Antall (Differanse) Antall justert for medlåntakere**** (Differanse)
Antall personer registrert 3.199.316 3.123.937 3.219.286 (0,6 %) 3.144.462 (0,7 %)
Antall personer med rentebærende saldo 1.239.482 1.185.892 1.260.934 (1,7 %) 1.208.100 (1,9 %)
Antall usikrede lån/kreditter 8.478.218 8.393.373 8.700.724 (2,6 %) 8.616.464 (2,7 %)
Antall rapporterende finansforetak 162   162 (0)  
Nominell rente "Forbrukslån" - Gjennomsnitt 14,95 %   14,98% (0,03)  
Nominell rente "Forbrukslån" - Median 13,90 %   13,9 % (0)  
Nominell rente "Rammekreditt" - Gjennomsnitt 18 %   18,19 % (0,19)  
Nominell rente "Rammekreditt" - Median 19,60 %   19,80 % (0,20)  
Nominell rente "Annen usikret gjeld" - Gjennomsnitt 2,64 %   2,61 % (-0,03)  
Nominell rente "Annen usikret gjeld" - Median 3,20 %   3,19 % (-0,01)  

 

Samlet usikret gjeld Pr desember 2019 Pr januar 2020
Type Rentebærende saldo i mrd** Rentebærende saldo justert for medlåntakere**** Rentebærende saldo i mrd** (Differanse) Rentebærende saldo justert for medlåntakere**** (Differanse)
Forbrukslån (Nedbetalingslån) 84,4 75,6 85,2 (1 %) 76,1 (0,7 %)
Kredittkort (Rammekreditt) 59,9 58,4 59,1 (-1,4 %) 57,4 (-1,6 %)
Betalingskort (Faktureringskort) 2,1 2,07 2,0 (-5,5 %) 2,0 (-4,3 %)
Annen usikret gjeld*** (Nedbetalingslån) 31,9 18,3 22,8 (-28,6 %) 16,5 (-9,6 %)
Sum 178,3 154,4 169,0 (-5,2 %) 152,1 (-1,5 %)

 

Kredittkort (Rammekreditt) Pr desember 2019 Pr januar 2020
Type Beløp i mrd** Beløp justert for medlåntakere**** Beløp i mrd** (Differanse) Beløp justert for medlåntakere**** (Differanse)
Samlet ramme kredittkort 263,7 260,8 258,8 (-1,9 %) 255,8 (-1,9 %)
Rentebærende saldo 59,9 58,3 59,1 (-1,4 %) 57,4 (-1,5 %)
Ikke rentebærende saldo 20,7 20,5 19,5 (-5,6 %) 19,3 (-5,8 %)

 

Andre nøkkeltall Pr desember 2019 Pr januar 2020 
Type Antall Antall justert for medlåntakere**** Antall (Differanse) Antall justert for medlåntakere**** (Differanse)
Antall personer registrert 3.231.694 3.152.796 3.199.316 (-1,0 %) 3.123.937 (-0,9 %)
Antall personer med rentebærende saldo 1.267.055 1.210.496 1.239.182 (-2,2 %) 1.185.892 (-2,0 %)
Antall usikrede lån/kreditter 8.895.102 8.806.790 8.478.218 (-4,7 %) 8.393.373 (-4,7 %)
Antall rapporterende finansforetak 162   162 (0,0 %)  
Nominell rente "Forbrukslån" - Gjennomsnitt 14,95 %   14,95% (0 %)  
Nominell rente "Forbrukslån" - Median 13,90 %   13,9% (0)  
Nominell rente "Rammekreditt" - Gjennomsnitt 18,12 %   18% (-0,12)  
Nominell rente "Rammekreditt" - Median 19,80 %   19,60% (-0,20)  
Nominell rente "Annen usikret gjeld" - Gjennomsnitt 2,64 %   2,64 %  
Nominell rente "Annen usikret gjeld" - Median 3,20 %   3,20 %  

 

Samlet usikret gjeld Pr november 2019 Pr desember 2019
Type Rentebærende saldo i mrd** Rentebærende saldo justert for medlåntakere****

Rentebærende saldo i mrd**

(Differanse)

Rentebærende saldo justert for medlåntakere**** (Differanse)

Forbrukslån (Nedbetalingslån) 84,8 75,9 84,4 (-0,5 %) 75,6 (-0,4 %)
Kredittkort (Rammekreditt) 57,5 56 59,9 (4,2 %) 58,4 (4,3 %)
Betalingskort (Faktureringskort) 1,8 1,8 2,1 (16,7 %) 2,07 (15 %)
Annen usikret gjeld*** (Nedbetalingslån) 24,8 17,5 31,9 (28,6 %) 18,3 (2,8 %)
Sum 168,9 154,5 178,3 (5,6 %) 154,37 (1,9 %)

 

Kredittkort (Rammekreditt) Pr november 2019 Pr desember 2019
Type Beløp i mrd** Beløp justert for medlåntakere****

Beløp i mrd**

(Differanse)

Beløp justert for medlåntakere****

(Differanse)

Samlet ramme kredittkort 264,6 261,7 263,7 (-0,3 %) 260,8 (-0,3 %)
Rentebærende saldo 57,5 56 59,9 (4,2 %) 58,3 (4,1 %)
Ikke rentebærende saldo 22,9 22,6 20,7 (-9,6 %) 20,5 (-9,3 %)

 

Andre nøkkeltall Pr november 2019 Pr desember 2019
Type Antall Antall justert for medlåntakere****

Antall

(Differanse)

Antall justert for medlåntakere**** (Differanse)
Antall personer registrert 3.230.720 3.155.761 3.231.694 (0,0 %) 3.152.796 (-0,1 %)
Antall personer med rentebærende saldo 1.280.112 1.227.868 1.267.055 (-1 %) 1.210.496 (-1,4 %)
Antall usikrede lån/kreditter 8.923.299 8.839.047 8.895.102 (-0,3 %) 8.806.790 (-0,4 %)
Antall rapporterende finansforetak 161   162 (0,6 %)  
Nominell rente "Forbrukslån" - Gjennomsnitt     14,95 %  
Nominell rente "Forbrukslån" - Median     13,90 %  
Nominell rente "Rammekreditt" - Gjennomsnitt     18,12 %  
Nominell rente "Rammekreditt" - Median     19,80 %  
Nominell rente "Annen usikret gjeld" - Gjennomsnitt     2,64 %  
Nominell rente "Annen usikret gjeld" - Median     3,20 %  

 

Samlet usikret gjeld Pr oktober 2019 Pr november 2019
Type Rentebærende saldo i mrd** Rentebærende saldo justert for medlåntakere****

Rentebærende saldo i mrd**

(Differanse i %)

Rentebærende saldo justert for medlåntakere**** (Differanse i %)

Forbrukslån (Nedbetalingslån) 84,3 75,4 84,8 (0,6 %) 75,9 (0,7 %)
Kredittkort (Rammekreditt) 60 58,6 57,5 (-4,2 %) 56 (-4,4 %)
Betalingskort (Faktureringskort) 1,8 1,8 1,8 (0 %) 1,8 (0,0 %)
Annen usikret gjeld***(Nedbetalingslån) 25,9 18,7 24,8 (-4,2 %) 17,8 (-4,8 %)
Sum 172 154,5 168,9 (-1,8 %) 151,5 (1,9 %)

 

Kredittkort (Rammekreditt) Pr oktober 2019 Pr november 2019
Type Beløp i mrd** Beløp justert for medlåntakere****

Beløp i mrd**

(Differanse i %)

Beløp justert for medlåntakere****

(Differanse i %)

Samlet ramme kredittkort 269 266,4 264,6(-1,6 %) 261,7 (-1,8 %)
Rentebærende saldo 60 58,6 57,5 (-4,2 %) 56 (-4,4 %)
Ikke rentebærende saldo 22,9 22,6 22,9 (0,0 %) 22,6 (0,0 %)

 

Andre nøkkeltall Pr oktober 2019 Pr november 2019
Type Antall Antall justert for medlåntakere****

Antall

(Differanse i %)

Antall justert for medlåntakere**** (Differanse i %)
Antall personer registrert 3.231.039 3.154.904 3.230.720 (0,0 %) 3.155.761 (0,0 %)
Antall personer med rentebærende saldo 1.260.360 1.207.878 1.280.112 (1,6 %) 1.227.868 (1,7 %)
Antall usikrede lån/kreditter 8.958.007 8.872.347 8.923.299 (0,4 %) 8.839.047 (-0,4 %)
Antall rapporterende finansforetak 162 162 161 (0,6 %) 161 (0,6 %)

 

Samlet usikret gjeld Pr september 2019 Pr oktober 2019
Type Rentebærende saldo i mrd** Rentebærende saldo justert for medlåntakere****

Rentebærende saldo i mrd**

(Differanse i %)

Rentebærende saldo justert for medlåntakere**** (Differanse i %)

Forbrukslån (Nedbetalingslån) 85,2 76,2 84,3 (-1,1 %) 75,4 (-1,0 %)
Kredittkort (Rammekreditt) 58,9 57,5 60 (1,9 %) 58,6 (1,9 %)
Betalingskort (Faktureringskort) 0,6 0,6 1,8 (200 %) 1,8 (200 %)
Annen usikret gjeld*** (Nedbetalingslån) 25 19,6 25,9 (3,6 %) 18,7 (-4,6 %)
Sum 169,7 153,9 172 (1,4  %) 154,5 (0,4 %)

 

Kredittkort (Rammekreditt) Pr september 2019 Pr oktober 2019
Type Beløp i mrd** Beløp justert for medlåntakere****

Beløp i mrd**

(Differanse i %)

Beløp justert for medlåntakere****

(Differanse i %)

Samlet ramme kredittkort 270 267,4 269 (-0,4 %) 266,4 (-0,4 %)
Rentebærende saldo 58,9 57,5 60 (1,9 %) 58,6 (1,9 %)
Ikke rentebærende saldo 22,7 22,5 22,9 (0,9 %) 22,6 (0,4 %)

 

Andre nøkkeltall Pr september 2019 Pr oktober 2019
Type Antall Antall justert for medlåntakere****

Antall

(Differanse i %)

Antall justert for medlåntakere**** (Differanse i %)
Antall personer registrert 3.197.085 3.120.934 3.231.039 (1,1 %) 3.154.904 (1,1 %)
Antall personer med rentebærende saldo 1.179.983 1.127.480 1.260.360 (6,8 %) 1.207.878 (7,1 %)
Antall usikrede lån/kreditter 8.540.000 8.454.296 8.958.007 (4,9 %) 8.872.347 (4,9 %)
Antall rapporterende finansforetak 162 162 162 (0,0 %) 162 (0,0 %)

 

*) Endring fra forrige måned skyldes dels justering av rapportering fra enkelte aktører

**) Alle tall er avrundet

***) Lån sikret via 3. part, f.eks ved kausjon. Estimert basert på rente < 5%

****) Dersom to eller flere personer er ansvarlige for samme gjeld gjengis informasjonen fullt ut for hver av skyldnerene. Tall i denne kolonnen er eks. medlåntakere