For finansforetak som leverer informasjon

Gjeldsregisteret AS har målsetning om at det skal være enkelt og sikkert for finansforetakene å samarbeide med oss om levering av gjeldsopplysninger. I denne forbindelse har vi sammen med de andre gjeldsinformasjonsforetakene etablert en felles teknisk standard. I tillegg har vi utarbeidet en standardavtale for levering som bidrar til å sikre forutsigbarhet og tydelige rammer for samarbeidet. 

Forslag til endringer i teknisk standard for rapportering av gjeldsopplysninger har tidligere i 2020 vært ute på høring, og nå foreligger endelig versjon.

Onboarding for avlevering

Vi anbefaler utviklere vår GitHub for en innføring i hvordan man enklest kommer i gang med avlevering av gjeldsopplysninger.

Sammen med tjenesteleverandøren vår har vi tilrettelagt en enkel og sikker prosess med tydelige milepæler for tilknytning og oppstart av avlevering av data:

Hvordan komme i gang?

Representerer du finansforetak som skal levere gjeldsopplysninger, ønsker teknisk standard og avtale for avlevering tilsendt, eller bare har spørsmål, kontakt Gjeldsregisteret

Barne- og likestillingsdepartementet har utarbeidet en veiledning om gjeldsinformasjonsforskriften med anbefalinger om hvordan forskriften bør tolkes på noen utvalgte punkter. Veiledningen finner du her