Fasiten for 2020!

Fasit for 2020 viser en nedgang i samlet usikret gjeld med 7,9 %. Selv med stor julehandel gikk samlet gjeld også noe ned i desember (-0,1 %). Gjeldsregisterets tall viser en nedgang i samlet usikret gjeld for året 2020 med 15 milliarder (-7,9 %). Gjelden er på 175,8 MRD ved utgangen av desember, mot 176 MRD pr november (-0,1 %)

Virkes julehandelstatistikk viser at vi på grunn av pandemien bruker mindre penger på opplevelser, reiser og andre tjenester i november og desember i 2020, enn i tilsvarende periode i 2019. Dette er penger som i stor grad i stedet brukes på varer. Foreløpige tall fra desember viser at butikkomsetningen i kjøpesentrene økte med 14,2%, samtidig som netthandelen øker kraftig.

På denne bakgrunn kunne vi forvente en vekst i gjelden i desember, men i stedet ser vi en liten nedgang. Den ikke-rentebærende gjelden som primært består av ikke forfalt kredittkortbruk går ned med 1,8 % fra 20,9 MRD til 20,5 MRD, mens den rentebærende gjelden, som hovedsakelig utgjøres av forbrukslån og forfalt kredittkortgjeld, går marginalt opp fra 155,1 MRD til 155,3 MRD. Samlet gir dette en nedgang på 0,2 MRD (-0.1 %).

2020 sett under ett viser at forbruksgjelden ikke bare har sluttet å vokse, den gikk ned med hele 7,9 % fra 190,8 MRD til 175,8 MRD. Hovedårsaken er sannsynligvis myndighetenes innstramning av finansforetakenes utlånspraksis, og etableringen av gjeldsregistrene. I tillegg har pandemien lagt en demper på forbruket, og mange av de som har økonomi til det har prioritert å nedbetale gjeld.

Daglig leder i Gjeldsregisteret Egil Årrestad sier i en kommentar at; «Nedgangen i forbruksgjelden i desember er en positiv overraskelse. Tallene viser at folk har vært tidlig ute med julehandelen, og muligens benyttet seg av gode tilbud under «Black Week» i november. De fleste betaler også kredittkortregningene sine i tide. Det er også positivt at den rentebærende gjelden knyttet til forbrukslån og forfalt kredittkortgjeld har gått kraftig ned gjennom året.»

(Tall ovenfor er oppgitt inklusive medlåntakere. For tall eksklusive medlåntakere se tabell lenger ned på siden)

Utvikling i usikret gjeld 2020 (inkl. medlåntakere):

Utvikling i usikret gjeld 2020 (ekskl. medlåntakere):

Begrepene som brukes

Nedbetalingslån: Lån med avtalt avdragstid (f.eks. forbrukslån)

Rammekreditt: Lån som kan trekkes opp til den innvilgede rammen (f.eks. kredittkort). Deles inn i to kategorier:

  • Ikke-rentebærende gjeld: Benyttet kreditt som ikke forfalt til betaling
  • Rentebærende gjeld: Benyttet kreditt som er forfalt til betaling og som rentebelastes

Faktureringskort: Betalingskort hvor alt må betales ved forfall. Hvis ikke påløper det gebyr og/eller renter.

Medlåntaker: Ansvarlig sammen med hovedlåntaker til hele lånet er nedbetalt

Se også andre nøkkeltall fra Gjeldsregisteret: Til nøkkeltall