Flere utsetter betaling av kredittkortfakturaen

Den samlede usikrede forbruksgjelden økte i februar fra 160,5 til 161,0 milliarder. Sammenlignet med februar 2023 er økningen på 9,6 milliarder viser nye tall fra Gjeldsregisteret.

 

 

 

Samlet usikret forbruksgjeld. Tall oppgitt i milliarder eks. medlåntakere.

«Trenden med vekst i forbruksgjelden fortsetter. Ved utgangen av februar er den hele 9,6 milliarder høyere enn den var på tilsvarende tidspunkt i fjor. Med påsken nær forestående er det lite som tyder på at utviklingen endrer seg i mars. Erfaringsmessig reiser mange på ferietur i påsken, og da stiger naturlig nok «kredittkortgjelden», sier daglig leder Egil Årrestad i Gjeldsregisteret AS i en kommentar.

Rentebærende forbruksgjeld øker

Den samlede rentebærende forbruksgjelden går i februar opp med 0,3 til 132,0 milliarder. Dette skyldes hovedsakelig vekst i forfalt «kredittkortgjeld».

Rentebærende forbruksgjeld = Rentebærende rammekreditt + rentebærende faktureringskort + rentebærende nedbetalingslån (forbrukslån og andre usikrede nedbetalingslån). Tall oppgitt i milliarder eks. medlåntakere

«Den rentebærende forbruksgjelden har vokst sammenhengende fra juli 2023, og økte med 0,2% i februar. Den er nå på det høyeste nivået siden mai 2021. Hovedårsaken til veksten i februar er økning i forfalt «kredittkortgjeld». Det betyr at flere utsetter betaling av kredittkortgjelden, og rentene begynner å løpe. Nedbetalingslån som i hovedsak utgjøres av forbrukslån holder seg stabilt i februar», sier Egil Årrestad.  

Ikke-rentebærende forbruksgjeld øker marginalt

Den samlede ikke-rentebærende forbruksgjelden, som i hovedsak utgjøres av ikke-forfalt «kredittkortgjeld», øker i februar marginalt med 0,2 til 29,0 milliarder.

Ikke-forfalt kredittkortgjeld = Ikke-rentebærende rammekreditt + ikke-rentebærende faktureringskort. Tall oppgitt i milliarder eks. medlåntakere

«Ikke-forfalt «kredittkortgjeld» har holdt seg stabilt på ca 29 milliarder etter «kjøpsmånedene» november og desember. Erfaringsmessig øker denne utover våren, og spesielt i forbindelse med påske og bestilling av feriereiser til sommeren. Vi får håpe flest mulig har tatt hensyn til dyrtiden og har satt av tilstrekkelig med penger til å betale kredittkortfakturaen når den kommer. Det er viktig med tanke på forebygging av gjeldsproblemer», sier Egil Årrestad.

Utvikling i usikret forbruksgjeld:

Begrepene som brukes

Nedbetalingslån: Lån med avtalt avdragstid (f.eks. forbrukslån)

Rammekreditt: Lån som kan trekkes opp til den innvilgede rammen (f.eks. kredittkort). Deles inn i to kategorier:

  • Ikke-rentebærende gjeld: Benyttet kreditt som ikke forfalt til betaling
  • Rentebærende gjeld: Benyttet kreditt som er forfalt til betaling og som rentebelastes

Faktureringskort: Betalingskort hvor alt må betales ved forfall. Hvis ikke påløper det gebyr og/eller renter.

Medlåntaker: Ansvarlig sammen med hovedlåntaker til hele lånet er nedbetalt

Se også andre nøkkeltall fra Gjeldsregisteret: Til nøkkeltall