Forbruksgjelden stiger kraftig med hele 1,5 milliarder i april

Den samlede usikrede forbruksgjelden økte i april fra 161,6 til 163,1 milliarder viser nye tall fra Gjeldsregisteret. Dette er den høyeste forbruksgjelden målt siden september 2020. Veksten fra april 2023 er på hele 9,1 milliarder.

Samlet usikret forbruksgjeld. Tall oppgitt i milliarder eks. medlåntakere.

Trenden med vekst i den samlede forbruksgjelden fortsetter, og i april gjør den et kraftig hopp med hele 1,5 milliarder.

«Tallene viser en betydelig vekst i forbruksgjelden, både den ikke-forfalte «kredittkortgjelden» og nedbetalingslån som i hovedsak består av forbrukslån vokser. Dette viser at vi har et høyt forbruk finansiert med kredittkort, samtidig som flere utsetter nedbetaling. Mange velger nok også å refinansiere kredittkortgjeld til forbrukslån med lavere rente», sier daglig leder Egil Årrestad i Gjeldsregisteret AS i en kommentar.

Rentebærende forbruksgjeld øker

Den samlede rentebærende forbruksgjelden, som hovedsakelig består av forfalt «kredittkortgjeld» og forbrukslån, øker i april med 0,5 milliarder til 132,3 milliarder.

Rentebærende forbruksgjeld = Rentebærende rammekreditt + rentebærende faktureringskort + rentebærende nedbetalingslån (forbrukslån og andre usikrede nedbetalingslån). Tall oppgitt i milliarder eks. medlåntakere

Etter noen måneder på stabilt høyt nivå går den rentebærende forbruksgjelden betydelig opp i april.

«Økning i den rentebærende gjelden er sannsynligvis en følge av at vi hadde en kraftig økning i den ikke-forfalte «kredittkortgjelden» i påskemåneden mars. Mange har tydeligvis utsatt betalingen av kredittkortfakturaen, eller tatt opp forbrukslån for å få endene til å møtes etter påsken. Vi får håpe dette er et forbigående fenomen så vi unngår at flere får betalingsutfordringer», sier Egil Årrestad.

Ikke-rentebærende forbruksgjeld øker

Den samlede ikke-rentebærende forbruksgjelden, som i hovedsak utgjøres av ikke-forfalt «kredittkortgjeld», øker i april med 1,1 til 30,8 milliarder.

Ikke-forfalt kredittkortgjeld = Ikke-rentebærende rammekreditt + ikke-rentebærende faktureringskort. Tall oppgitt i milliarder eks. medlåntakere

Etter en økning i forbindelse med påsken kunne vi forvente at den ikke-forfalte «kredittkortgjelden» gikk ned i april, men det ble ikke tilfelle.

«Tallene viser at kredittkortene ikke har fått hvile etter høyt forbruk i påsken. Mest sannsynlig har mange vendt blikket mot sommerferien og begynt å bestille feriereiser. Vi får håpe de fleste har økonomi til å betale kredittkortfakturaene i tide så ferien ikke blir uforholdsmessig dyr», sier Egil Årrestad.

Utvikling i usikret forbruksgjeld:

Begrepene som brukes

Nedbetalingslån: Lån med avtalt avdragstid (f.eks. forbrukslån)

Rammekreditt: Lån som kan trekkes opp til den innvilgede rammen (f.eks. kredittkort). Deles inn i to kategorier:

  • Ikke-rentebærende gjeld: Benyttet kreditt som ikke forfalt til betaling
  • Rentebærende gjeld: Benyttet kreditt som er forfalt til betaling og som rentebelastes

Faktureringskort: Betalingskort hvor alt må betales ved forfall. Hvis ikke påløper det gebyr og/eller renter.

Medlåntaker: Ansvarlig sammen med hovedlåntaker til hele lånet er nedbetalt

Se også andre nøkkeltall fra Gjeldsregisteret: Til nøkkeltall