Forbruksgjelden vokser igjen!

Nordmenns samlede usikrede forbruksgjeld økte med 0,6 MRD i mai og er nå på 153,3 MRD, viser nye tall fra Gjeldsregisteret.

Samlet er økningen på 0,4 %, og årsaken er en betydelig vekst i kredittkortbruk. Utviklingen er sammenfallende med tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som viser at omsetningsvolumet i detaljhandelen øker.

«Kredittkortbruken gjenspeiler utviklingen i coronasituasjonen, og en økning fra april til mai på 1,4 MRD (7,5%) til 20,1 MRD viser at gjenåpning av kjøpesenter, varehus og serveringssteder i sentrale strøk har medført et høyere forbruk. Mange har kanskje også bestilt ferie, eller tatt seg råd til andre investeringer.», sier daglig leder Egil Årrestad i Gjeldsregisteret AS.

Ikke-forfalt kredittkortgjeld = Ikke rentebærende rammekreditt + ikke rentebærende faktureringskort. Tall oppgitt i MRD

Rentebærende forbruksgjeld fortsetter nedover

Selv om bruken av kredittkort øker, er de fleste forbrukere likevel flinke til å nedbetale rentebærende gjeld. Fra april til mai fortsetter den ned fra 134,0 MRD til 133,2 MRD (-0,6 %). Både rentebærende kredittkortgjeld og forbrukslån går ned.

Riktignok viser Finanstilsynets nylige rapport for finansforetak at andelen misligholdte lån i bankenes porteføljer fortsetter å øke, men ifølge Kredinor som er en vesentlig aktør i markedet for å drive inn gjelden, skyldes det i hovedsak lavt påfyll av nye og friske lån. De indikerer i en artikkel i Finansavisen en positiv utvikling, med at folk er blitt flinkere til å gjøre opp for seg enn før og misligholdet går ned. Samlet forbruksgjeld er nå 13,4 MRD (8 %) lavere enn på samme tidspunkt i fjor.

«Fortsatt nedgang i den rentebærende forbruksgjelden er positivt og viser at myndighetenes tiltak for å dempe forbruksgjelden virker. Selv om mange dessverre sliter økonomisk som følge av pandemien ser det ut til å gå riktig vei, og omfanget av gjeldsutfordringer knyttet til forbruksgjeld reduseres», sier Egil Årrestad.

(Tall ovenfor er oppgitt eksklusive medlåntakere. For tall inklusive medlåntakere se tabell lenger ned på siden)

Utvikling i usikret forbuksgjeld (ekskl. medlåntakere):

Utvikling i usikret forbruksgjeld (inkl. medlåntakere):