Gjeldsregisteret går så det suser!

26. juni lanserte Gjeldsregisteret tjenestene sine og så langt har en halv million forbrukere sjekket egne gjeldsopplysninger. Mer enn 130 virksomheter har tatt tjenestene i bruk. Tilsammen 162 finansforetak leverer opplysninger og 8,3 millioner lån og kreditter er registrert fordelt på 3,2 millioner personer. 

Gjeldsregisteret får tilbakemeldinger om at tjenestene er meget stabile med raske responstider. Det gjenstår noe arbeid rundt datakvalitet hos en håndfull finansforetak, som skal være utbedret innen kort tid. Alle leverer opplysninger minst en gang i døgnet, og de aller fleste sender oppdateringer løpende gjennom dagen.

Det er primært finansforetak og kommuner som har tatt tjenestene i bruk. I tillegg er offentlige myndigheter i gang. En rekke finansforetak hadde tilrettelagt for integrerte oppslag fra kreditt- og lånesaksbehandlingssystemene sine før lanseringen. De fleste har testet og tatt tjenestene i bruk, men ferietid og behov for endring arbeidsprosesser gjør at de først nå tas i bruk for fullt. Mange kommuner har koblet seg opp og tar tjenesten fortløpende i bruk for behandling av søknader om startlån.

Forbrukeres sjekk av egne opplysninger bidrar til å heve kvaliteten på opplysningene i registeret. De er flinke til å melde fra om feil i opplysninger fra finansforetakene, noe som igjen medfører kvalitetsforbedringer når de blir rettet. Henvendelsene skal gå direkte til finansforetakene som utfører korrigeringene, men også Gjeldsregisteret får meldinger om feil og endringer.

Egil Årrestad som er daglig leder i Gjeldsregisteret AS sier i en kommentar at «Sjekk av egne opplysninger er viktig for alle brukere av tjenestene. Eventuelle feil i rapporterte opplysninger blir raskt avdekket av forbrukere og rettet av finansforetakene. Kredittvurderingene som leveres basert på gjeldsopplysningene blir derfor bedre og bedre for hver dag som går.»

Gjeldsregisterets oppslagstjenester for virksomheter leveres via web (infotorg.no), og integrert i lånesaksbehandlings- og kredittsystemer levert av EVRY og Bisnode. Ved direkteleveranser sender Gjeldsregisteret gjenpartsbrev via Digipost eller per post. Kopi av gjenpartsbrevene er også tilgjengelig i Gjeldsregisterets innsynstjeneste for forbrukere i 30 dager etter de er sendt.

Det er litt tidlig å konkludere om effekter av Gjeldsregisteret, men vi ser at banker via media forteller om at flere nordmenn sier opp kredittkort de ikke bruker, flere får avslag på lånesøknader fordi ikke oppgitte forbrukslån avdekkes. Mulighet for refinansiering av forbrukslån med nye forbrukslån bortfaller, og bekymring for at husholdninger lar seg friste til å bruke forbrukslån til finansiering av egenkapitalkrav ved kjøp av bolig reduseres.

Enkelte forbrukere melder også om positive økonomiske effekter ved sjekk av Gjeldsregisteret. De har funnet glemte kredittkontoer med pluss i saldo. Så for noen er det også penger å hente.