Gjeldsregisteret lanseres!

Ventetiden er over og Gjeldsregisteret lanseres nå. Finansforetakene får med det et nytt verktøy for bedre kredittvurderinger og oversikt over lånesøkeres usikrede gjeld. Forbrukere får bedre oversikt over egen økonomi ved å sjekke egen gjeld via Gjeldsregisterets nettsider - gjeldsregisteret.com

Flere enn 150 finansforetak har så langt inngått avtale med Gjeldsregisteret AS om leveranser av gjeldsopplysninger, og innen få dager er de fleste i gang. På lanseringsdagen er ca 50 av disse i produksjon. Bank Norwegian har vært offensive i denne sammenheng, og var først ute med å etablere leveranser. Oversikt over finansforetak som leverer informasjon finner du her.

Gjeldsregisteret AS er et heleid datterselskap av TietoEVRY og leverer tjenestene sine til alle virksomheter som får tilgang etter loven. I tillegg til lånesaksbehandling i banker og andre finansforetak skal kommunene benytte registeret ved behandling av startlån. Offentlige myndigheter kommer også til å benytte registeret fra starten av. I tillegg kan Gjeldsregisteret benyttes til forskning. Markedet har respondert bra på tjenestetilbudet og mange vil raskt ta i bruk tjenestene.

Virksomheter med konsesjon for å levere kredittopplysninger har tilrettelagt for integrerte oppslag i Gjeldsregisterets tjeneste. Fra starten av gjelder dette TietoEVRY og Bisnode. For virksomheter som ønsker tilgang via web er en ny oppslagstjeneste tilrettelagt på landets ledende portal for offentlige registre og kredittopplysninger - infotorg.no.

Gjeldsregisteret legger stor vekt på at informasjonssikkerhet og personvern. Forbrukere må ved pålogging fra Gjeldsregisterets hjemmesider benytte ID-porten for å få innsyn i egne gjeldsopplysninger. Her gis det også oversikt over eventuelle nylig utsendte gjenpartsbrev.