Gjeldsregisteret ønsker God Jul!

Gjeldsregisteret legger snart bak seg sitt første hele driftsår, ett år som på grunn av pandemien ble noe helt utenom det vanlige. Når julefreden straks senker seg kan vi fastslå at veksten i forbruksgjelden i 2019 ble snudd til en betydelig og positiv nedgang i 2020.

I første kvartal så vi at myndighetenes innstramninger av bankenes utlånspraksis, inklusive innføringen av gjeldsregisterene, ga en svak nedgang i den samlede usikrede forbruksgjelden. Når pandemien «traff» oss i mars akselererte nedgangen som følge av lavere forbruk. Pr. desember 2020 har den usikrede gjelden falt med hele 8%, og det virker i skrivende stund som om trenden fortsetter inn i det nye året.

Hva som skjer med forbruksgjelden når vaksinen mot covid19 gir resultater, og situasjonen forhåpentligvis går tilbake til det normale, er vanskelig å forutse. Sannsynligvis vil ny optimisme i samfunnet føre til økt forbruk. Målsetningen må være at det blir en sunn vekst som fører til at færre får gjeldsproblemer.

Med etablert utlånspraksis, som videreføres stort sett uforandret i 2021, samt stadig mer utbredt bruk av Gjeldsregisterets tjenester både blant långivere og forbrukere, har vi i Norge gode verktøy til å sikre at nye lån og kreditter gis i forhold til hver enkelt sin betalingsevne.

Vi er derfor optimistiske med tanke på «gjeldsåret» 2021, og benytter anledningen til å takke kunder, brukere, partnere og andre interessenter for samarbeidet i året som snart er over.

Vi ønsker alle en riktig God Jul og ett Godt Nytt år!