Gjeldsregisteret ønsker God Jul!

2021 går mot slutten, og det er tid for å gjøre seg noen refleksjoner for året som har gått.

I fjor ved disse tider skrev vi at vi var optimistiske med tanke på «gjeldsåret» 2021. Hva er egentlig status når vi er i ferd med å gå inn i julehøytiden?

I første halvår så vi at den positive trenden fra 2020 med nedgang i den samlede forbruksgjelden fortsatte. Fra årsskiftet til utgangen av juni falt den med 4,2 MRD (2,7%) fra 155,3 MRD til 151,1 MRD. Når samfunnet åpnet opp igjen økte forbruket, og dette gjenspeilet seg i at den ikke-forfalte kredittkortgjelden vokste, og ved utgangen av november var den samlede forbruksgjelden 153,5 MRD.

Gjennom hele pandemien har vi sett at de fleste har vært flinke til å betale kredittkortfakturaene i tide, og nedbetale forfalt kredittkortgjeld og forbrukslån. Dette sammen med nye restriksjoner som følge av Omikron-situasjonen ser ut til å få betydelig effekt på gjeldstviklingen i desember, som viser at vi pr 17. desember har en samlet forbruksgjeld på 151,0 MRD. Hvis den tendensen holder året ut betyr det at vi for året får en samlet nedgang på mer enn 3%.

Som kjent har historien har en tendens til å gjenta seg. Når befolkningen har fått tredje vaksine dose, og tilstandene forhåpentligvis normaliserer seg, vil det basert på erfaring fra tidligere gjenåpninger føre til en økning i forbruket. Så lenge den skjer på den ikke-forfalte/rentebærende delen av forbruksgjelden er dette bare bra. Hvis den skulle «smitte over» på den rentebærende delen, som kan medføre gjeldsproblemer, må vi igjen være på vakt for utviklingen.

Med enda større kjennskap til Gjeldsregisteret sine tjenester, både blant långivere og forbrukere, samt fornuftig utlånspolitikk fra bankene, ligger imidlertid alt til rette for at den sunne trenden fortsetter. 2022 blir også et spennende år med tanke på mulige utvidelser av gjeldsregistrene. Regjeringen har gitt positive signaler om utvidelser med blant annet sikrede lån som bolig- og billån, noe som vil bidra til enda bedre kredittvurderinger og bedre oversikt over egen økonomi for forbrukerne.

Gjeldsregisteret tror derfor på fortsatt positiv utvikling i forbruksgjelden i 2022, og benytter anledningen til å takke kunder, brukere, partnere og andre interessenter for samarbeidet i året som snart er over.

Vi ønsker alle en riktig God Jul og ett Godt Nytt år!