Gjeldsregisteret utvider publiseringen av daglige nøkkeltall!

Mange følger gjeldsutviklingen på Gjeldsregisterets hjemmeside hvor oppdaterte nøkkeltall basert på finansforetakenes løpende rapportering publiseres daglig. Med bakgrunn i opparbeidet erfaring og tilbakemeldinger fra markedet endrer og utvider Gjeldsregisteret nå oversikten.

Det er nå mulig å daglig følge den ikke-rentebærende gjelden, som i hovedsak utgjøres av ikke forfalt kredittkortbruk. En annen viktig endring er at standard rapportering endres fra inklusive medlåntakere til eksklusive medlåntakere. Dette betyr at gjeld flere personer er solidarisk ansvarlige for telles kun en gang. De som har behov for å følge med på ferske tall inklusive medlåntakere kan alternativt enkelt «skru på» dette i visningen av tall og historisk diagram.  

Gjeldsregisteret viser nå samlet usikret gjeld som omfatter både rentebærende og ikke-rentebærende gjeld. Sistnevnte er i hovedsak ikke-forfalt kredittkortgjeld, som ikke tidligere har blitt vist som del av de daglige nøkkeltallene. Oversikten utvides også med sum for benyttet ramme for alle registrerte kredittkort/rammekreditter.

Tallene som vises gir et daglig øyeblikksbilde av gjeldsopplysningene som fortløpende blir rapportert fra finansforetakene. De fleste rapporterer i tilnærmet sanntid, men mindre svingninger kan forekomme avhengig av justeringer i rapportering fra finansforetakene.

Til oversikt med tall som oppdateres daglig.

I tillegg til daglig oversikt over gjeldsutviklingen publiserer Gjeldsregisteret også en utvidet oversikt med offisielle månedstall.

Til oversikt med tall som oppdateres månedlig.

Gjeldsregisteret tilbyr også analyse- og statistikkprodukter, f.eks kommune-, lands- og bransjeoversikt. Disse finner du nærmere informasjon om under menyvalg «Produkter».