Høyeste oppgang i forbruksgjeld siden starten av pandemien, Black Week ser ut til å ha fordelt seg over hele måneden!

Nordmenns samlede usikrede forbruksgjeld gikk i november opp med 1,9 MRD (+1,2%) og er nå på 153,5 MRD, viser nye tall fra Gjeldsregisteret. 

Dette er den høyeste oppgangen på en måned siden starten av pandemien. Sammenlignet med samme periode i 2020 har vi en nedgang på 7,7 MRD (-4,8%).

Tallene viser en oppgang i bruk av kreditt-/betalingskort ved at den ikke forfalte/rentebærende «kredittkortgjelden» økte fra 21,9 til 24,0 MRD (+9,7%), mens den forfalte/rentebærende kredittkortgjelden økte noe fra 47,3 til 47,6 MRD (+0,7%). Forbrukslån hadde en nedgang fra 68,9 til 68,6 MRD (-0,3%).

Ikke forfalt kredittkortgjeld = Ikke rentebærende rammekreditt + ikke rentebærende faktureringskort. Tall oppgitt i MRD eks. medlåntakere

«November har igjen vist seg som ledende «handlemåned», og bruk av kredittkort er høyere enn noen gang siden starten av pandemien. Likevel ligger den samlede gjelden nesten 5 % under fjorårsnivået, og det skyldes at folk er flinke og fortsetter å betale ned gjelden sin i tide. Dette ser vi ved at den samlede rentebærende gjelden er stabil med en marginal nedgang på 0,2% », sier daglig leder Egil Årrestad i Gjeldsregisteret AS i en kommentar.

Black Week hele november?

Tallene viser at samlet ikke-forfalt kredittkortgjeld holdt seg stabilt og gikk marginalt ned gjennom Black Week fram til Black Friday. Da tok tydeligvis shoppingen litt av, og fram til mandag 29. desember økte kredittkortgjelden med 1 MRD fra 21, 8 MRD til 22,8 MRD. Sammenlignet med tidligere år er nivået klart over 2020, men fortsatt under «normaltilstanden» fra 2019.

«For Black Week totalt sett ser det ut til at folk har betalt ned mer enn de har kjøpt for. Dette har nok sammenheng med at uken tidsmessig falt sammen med lønnsutbetaling med betaling av kredittkortregninger for mange. Uansett ser Black Friday og tilhørende helg ut til å befeste posisjonen som årets største handledager med en vekst på 1 MRD i kredittkortgjelden. Resten av den samlede forbruksgjeldsveksten i november på 0,9 MRD ser ut til å ha fordelt seg over hele måneden så folk har nok latt seg friste av gode tilbud gjennom hele måneden» , sier Egil Årrestad.

Utvikling i usikret forbuksgjeld (ekskl. medlåntakere):

Utvikling i usikret forbruksgjeld (inkl. medlåntakere):

Begrepene som brukes

Nedbetalingslån: Lån med avtalt avdragstid (f.eks. forbrukslån)

Rammekreditt: Lån som kan trekkes opp til den innvilgede rammen (f.eks. kredittkort). Deles inn i to kategorier:

  • Ikke-rentebærende gjeld: Benyttet kreditt som ikke forfalt til betaling
  • Rentebærende gjeld: Benyttet kreditt som er forfalt til betaling og som rentebelastes

Faktureringskort: Betalingskort hvor alt må betales ved forfall. Hvis ikke påløper det gebyr og/eller renter.

Medlåntaker: Ansvarlig sammen med hovedlåntaker til hele lånet er nedbetalt

Se også andre nøkkeltall fra Gjeldsregisteret: Til nøkkeltall