Kredd: «Kanskje verdens smarteste oversikt for behandling av lånesøknader?»

Gjennom partnersamarbeid med Gjeldsregisteret AS tilbyr Kredd en brukervennlig tjeneste for refinansiering, hvor forbrukere som del av søkeprosessen får oversikt over eksisterende forbrukslån og kredittkort for vurdering av egen gjeldssituasjon. «Dette er kanskje verdens smarteste oversikt for behandling av lånesøknader!», sier Andreas Talseth som er daglig leder i Kredd

Kredd er et norsk FinTech selskap som lager nyskapende finanstjenester mot banker og forbrukere. De tror ikke på kompliserte søknadsprosesser, og er blant de første i Norge som har integrert en trygg og enkel samtykkebasert tjeneste for deling av gjeldsopplysninger som del av søknadsprosessen.

For å se oversikt over egne gjeldsopplysninger er innlogging sikret med BankID. Basert på oversikten kan forbrukere gjøre en vurdering av egen økonomi i forhold til eksisterende gjeld, før man eventuelt velger å dele opplysningene med Kredd som del av søknaden. Velger forbruker å gå videre med søknaden deles gjeldsopplysningene med Kredd på en sikker måte. Videre saksbehandling skjer deretter basert på sikre opplysninger om lånesøkers gjeldssituasjon. Kredd beregner hvor mye man kan spare på refinansiering, og behandler søknaden innen 5 minutter. 

Andreas Talseth hos Kredd sier at «Tjenesten minimaliserer behovet for å ettersende informasjon. Kunden kan selv velge hvilke lån som skal refinansieres, eller trykke på en knapp for å oppnå ønsket utfall. På denne måten unngår man lange samtaler med kundebehandlere mens banken sparer tid og penger. Besparelsen kommer forbrukeren til gode i form av bedre betingelser.».

Gjeldsregisteret på sin side sørger at gjeldsopplysningene til enhver tid er oppdatert. Det er 165 finansforetak som rapporterer usikret gjeld på mer enn 3,2 millioner personer. Registeret oppdateres kontinuerlig, slik at det er alltid den ferskeste informasjonen som bankene har innrapportert som privatpersoner får presentert når de ser oversikt over egne opplysninger via Kredd.

«Kredd har gjort en meget god jobb med å forenkle søknadsprosessen i forbindelse med behandling av søknader om refinansiering. Prosessen med å innhente gjeldsopplysninger er trygg og enkel for søkeren. Måten Kredd har implementert tjenesten på legger standarden for andre som ønsker å gi sine kunder oversikt over egen gjeldssituasjon i forbindelse med refinansiering» sier Egil Årrestad, Daglig leder i Gjeldsregisteret.