Kredittkortgjelden har økt i sommer!

Ferske tall viser at bruken av kredittkort er i full fart på vei oppover igjen. Den ikke-rentebærende usikrede gjelden, som hovedsakelig er kjøp med kredittkort som ennå ikke har forfalt til betaling, nærmer seg samme nivå som før coronakrisen.

Etter myndighetene iverksatte coronarestriksjonene i mars ble folk flest forsiktige med bruk av penger, og forbruket gikk ned. Den ikke rentebærende gjelden falt i løpet av få uker fra 22,6 MRD til 16,9 MRD mot slutten av april. Det vil si en nedgang på ca 5,7 MRD. Deretter steg den jevnt til 19,4 MRD ved utgangen av mai. Ved utgangen av juli ser vi at sommermånedene har gitt ytterligere økning. Den ikke-rentebærende usikrede gjelden har nå passert 22 MRD.

«Oppmyking av tiltak og øket forbruk i ferietiden er sannsynlige årsaker til at den ikke-rentebærende gjelden øker igjen. Tallene våre viser at forbruk knyttet til bruk av kredittkort snart er på samme nivå som før coronakrisen.», sier daglig leder i Gjeldsregisteret AS, Egil Årrestad.

Utvikling ikke-rentebærende gjeld pr uke:

Tall oppgitt inkl. medlåntakere

Samlet usikret rentebærende gjeld er redusert

En annen og positiv utvikling som er verdt å legge merke til er at samlet usikret rentebærende gjeld har gått betydelig ned siden starten av coronakrisen. Denne gjelden omfatter bl.a forbrukslån og rentebærende kredittkortgjeld.

Fra myndighetene innførte tiltakene i mars, og til utgangen av juli, ser vi en nedgang i denne gjelden fra 170,6 MRD til 160,3 MRD, dvs ca -10,3 MRD (-6%). Kombinert med dempet vekst i nye lån tyder dette på at mange har prioritert å betale ned gjeld under krisen.

Tall oppgitt inkl. medlåntakere

Med økende ikke-rentebærende kredittkortgjeld blir det interessant å følge utviklingen gjennom høsten for å se om dette påvirker trenden for nedadgående rentebærende gjeld.  

Informasjon om andre nøkkeltall fra Gjeldsregisteret finner du her.