Nå kan du bli kunde av Gjeldsregisteret!

Ventetiden er snart slutt. Gjeldsregisteret AS er klare med tjenester og organisasjon for å levere gjeldsinformasjonstjenester til banker.

Gjeldsregisterets tekniske løsning for mottak av gjeldsopplysninger er på plass, og myndigheten har satt en frist for finansforetakene til 1. juli 2019 for å komme i gang med leveranser av gjeldsopplysninger til gjeldsinformasjonsforetakene. Det er derfor ingen grunn for finansforetakene til å vente med å komme i gang med leveransene.

Tjenester

Tidspunkt for oppstart av tjenesteleveranser nærmer seg, og Gjeldsregisteret er klare i begynnelsen av februar 2019. Registeret etableres i første omgang med opplysninger om usikrede lån og kreditter, i hovedsak forbrukslån og kredittkort. Gjeldsregisterets kunder kan benytte tjenester for oppslag i registeret basert på fødselsnummer, både via webtjenesten infotorg.no og integrert i bank- og fagsystemer for lånesaksbehandling. I tillegg får kredittopplysningsbransjen tilgang for videreformidling og bruk av opplysningene i beregning av kredittscore. Finansforetak kan også få påført gjeldsopplysninger på aktive kunder fire ganger i året for beregning av kredittscore. Offentlige myndigheter som SSB, Norges Bank og Finanstilsynet får til sine formål tilgang for uttrekk av gjeldsopplysninger.

Bli kunde nå

Selv om tidspunkt for lansering ikke er endelig avklart er man i Gjeldsregisteret allerede klare for å inngå kundeavtaler og klargjøre tilganger til tjenestene for kundene. Grunnet stor interesse og kommende lovpålegg om bruk av gjeldsinformasjonstjenester i kredittvurdering, forventes et betydelig «trykk» med bestillinger på nyåret. Er dette en tjeneste man har til hensikt å benytte er tiden inne til å bestille tilgang nå, så kan man ta den i bruk fra lansering.

For nærmere informasjon om priser og avtalevilkår kan Gjeldsregisteret AS kontaktes her.