Nå kan du daglig følge med på hvor mye usikret gjeld Norges befolkning har!

Gjeldsregisteret presenterer med virkning fra 1. november oppdaterte tall for all rapportert usikret gjeld. Nøkkeltall for hele Norges usikrede gjeld er nå tilgjengelig på gjeldsregisteret.com. Tallene gir en god indikasjon og «temperaturmåler» på hvordan gjeldssituasjonen svinger og utvikler seg over tid.

Gjeldsregisteret ble lansert i slutten av juni 2019, og siden starten har mer enn 500.000 nordmenn sjekket opplysninger om seg selv. I løpet av de fire månedene som har gått siden starten har det kommet en strøm av finansforetak som rapporterer. Totalt er det nå 162 finansforetak som nå oppdaterer registeret kontinuerlig og minst en gang i døgnet. 

I skrivende stund inneholder registeret ca 170 milliarder i usikret rentebærende gjeld. Samlet kredittramme på kredittkort i markedet er ca 269 milliarder. Ca 58 milliarder av rammen er usikret gjeld med rentebærende saldo.

For å sette samlet kredittramme på 269 milliarder i perspektiv var Statens samlede inntekter fra petroleumsvirksomheten anslått til 208 milliarder kroner i 2018.

Mange kredittkort er ikke i bruk

Det er registrert om lag 4,1 millioner kredittkort fordelt på 2,3 millioner nordmenn som står som ikke er i bruk (0 i både rentebærende og ikke rentebærende saldo). For enkelte er dette en reserve man benytter seg av, men for mange er nok dette kort som ikke er eller har vært i bruk. Siden rammen teller som gjeld ved nye lånesøknader anbefaler vi at man først skaffer seg oversikt over hvilke kredittkort man faktisk har ved bruk av innsynstjenesten vår, og så gjør en vurdering av behovet for å ha dette disse kredittene. Eventuelt kan man ta kontakt med banken for å justere kredittrammen.

Vi håper at Gjeldsregisterets tall bidrar til at både myndigheter, finansforetak og privatpersoner kan ta gode og riktige økonomiske beslutninger.

I tillegg til tallene som oppdateres daglig har Gjeldsregisteret også etablert en mer utfyllende oversikt med flere nøkkeltall som oppdateres månedlig. Den finner du her.

 

Kontakter for media:

Egil Årrestad, Daglig leder Gjeldsregisteret

Tlf: 900 63 094

E-post: egil.arrestad@gjeldsregisteret.com

eller

Geir Remman, PR and Content Manager EVRY

Tlf:  970 55 017

E-post: geir.remman@evry.com