Samlet usikret gjeld er redusert med 13,6 MRD gjennom coronakrisen!

Gjeldsregisteret følger utviklingen nøye. Fra myndighetene innførte tiltak 12. mars og til 25. mai ser vi en nedgang i samlet usikret rentebærende gjeld fra 170,6 MRD til 163,2 MRD, dvs ca 7,4 MRD (- 4,4%).

 

I tillegg kommer ikke-rentebærende usikret gjeld som også registreres i Gjeldsregisteret. Dette er typisk kjøp med kredittkort som ennå ikke har forfalt til betaling. Her ser vi en betydelig nedgang. Fra tiltakene ble innført går denne delen av gjeldsporteføljen ned fra 23,9 MRD til 17,7 MRD, dvs ca 6,2 MRD (-26%).

Tall oppgitt inkl. medlåntakere. Annen usikret gjeld er f.eks ved kausjon (Estimert basert på rente < 5%)

Tallene viser at coronakrisen har tydelig innvirkning på samlet usikret gjeld. Redusert forbruk har medført nedgang. Dette gjelder spesielt for ikke-rentebærende gjeld. Bortsett fra en liten oppgang uken etter påske (uke 16) var den på sitt laveste i uke 18, og nå den på vei oppover igjen. Gjennom coronakrisen har den ikke-rentebærende usikrede gjelden blitt redusert med mer enn 26% fra 23,9 MRD til 17,7 MRD.

Når det gjelder forbrukslån ser vi en nedgang på ca 3,1% etter at tiltakene ble iverksatt. Det skyldes sannsynligvis at færre lån gis, og de som har mulighet til det betaler ned på lånene. For lånesøkere som har en vanskelig situasjon i forbindelse med permitteringer eller oppsigelser skal den reduserte inntekten legges til grunn for bankenes vurdering av lånesøknaden.

Informasjon om nøkkeltall fra Gjeldsregisteret finner du her.