Tiden er inne for å levere gjeldsopplysninger!

Gjeldsregisteret AS har siden 1. november 2018 vært klare til å motta gjeldsopplysninger fra banker og andre finansforetak! 

Etter en rask og effektiv utviklingsperiode er det etablert en sikker og framtidsrettet teknisk løsning, og nå  skal Gjeldsregisteret fylles med informasjon om usikrede lån og kreditter!

Finansforetakene er etter Gjeldsinformasjonsloven pliktige til å løpende levere gjeldsopplysninger til alle gjeldsinformasjonsforetak. Gjeldsregisterets målsetning er å gjøre det enklest mulig for finansforetakene å oppfylle plikten. I samarbeid med de andre gjeldsinformasjonsforetakene har Gjeldsregisteret etablert en felles teknisk standard, og en egen teknisk løsning som ivaretar dette. Informasjon om nye, endrede og avsluttede lån blir tilnærmet sanntidsoppdatert i registeret. I tillegg til god informasjonskvalitet er også informasjonssikkerhet og personvern særlig vektlagt, og etablert i henhold til ny personvernforordning (GDPR).

«Onboarding» av finansforetakene

Det er ingen grunn for finansforetakene til å vente med å komme i gang med leveransene. Barne- og likestillingsdepartementet har gitt en frist til 1. juli 2019, så det er en fordel for alle å raskt påbegynne arbeidet slik at ingen får utfordring med å holde fristen. Med flere hundre finansforetak som skal etablere leveranser er det viktig med en forutsigbar og jevnt fordelt igangsetting av leveranser gjennom vinteren og våren.

Rask fylling av registeret gir også tidlig lansering og høyere bruksverdi av tjenestene som skal leveres. Gjeldsregisteret synes derfor det er positivt at stadig flere finansforetak vil være tidlig ute i forhold til fristen.

For å sikre forutsigbarhet og klare rammer i etableringen inngår Gjeldsregisteret en standardavtale med alle finansforetak som skal avgi gjeldsopplysninger. Finansforetak som ikke har mottatt avtalen kan få den ved å henvende seg til Gjeldsregisteret via epost.

Etableringsløpet er lagt opp slik at når finansforetakene, eventuelt sammen med sine systemleverandører, tilpasser sine løsninger før de i fellesskap med Gjeldsregisterets tjenesteleverandør gjennomfører en testperiode for kvalitetssikring av leveransen. For mer informasjon om onboardingsprosessen har Gjeldsregisteret lagt ut mer informasjon her.

Gjeldsregisteret legger vekt på tett samarbeid med finansforetakene og går gjerne i dialog ved behov for teknisk assistanse eller avklaringer.

Oppstart av tjenesteleveranser

Oppstart av tjenesteleveranser til brukere av Gjeldsregisteret avhenger av hvor raskt finansforetakene igangsetter sine leveranser av gjeldsopplysninger. Gjeldsregisteret legger til grunn at mellom fem og ti banker er nok, og går på luften så snart tilstrekkelig antall banker er på plass.