Bedre kredittvurderinger

For at banker og andre finansforetak skal kunne gjøre en korrekt kredittvurdering i lånesaksbehandlingen, er de avhengig av å få alle opplysninger om søkers privatøkonomi. På den måten kan de kartlegge reell tilbakebetalingsmulighet av lånet. Fram til nå har det ikke eksistert oversikt over lånesøkeres eventuelle kreditt og forbruksgjeld i andre banker, med mindre de selv ønsker å opplyse om dette. Konsekvensen av dette er at det har blitt innvilget mange lån som ikke er forsvarlige ut fra lånesøkers totaløkonomi. Det vil si at den totale gjeldsbyrden blir så stor at søker ikke kan betjene den.

Gjeldsregisteret vil gi finansforetak, kredittopplysningsforetak og andre virksomheter med tilgang til gjeldsinformasjon oversikten de trenger for vurdering av lånesøkeres totale gjeldsbyrde.