Bedre oversikt over egen økonomi

Som privatperson er det interessant å vite hvilke gjeldsopplysninger som er registrert på deg, og hvilke opplysninger som blir utlevert til finansforetak, kredittopplysningsforetak og andre virksomheter med tilgang til gjeldsinformasjon. Dette behovet blir dekket gjennom utsendelse av gjenpartsbrev hvis f.eks en bank gjør oppslag på deg, eller du kan selv logge på innsynstjenesten i Gjeldsregisteret og se hvilke opplysninger som er registrert. Som privatperson vil du se hvilket finansforetak som har gitt lånet, noe som ikke fremkommer for virksomheter med tilgang til gjeldsinformasjon. Det er også mulig å melde fra til finansforetakene om eventuelle feil i gjeldsinformasjonen.

Gjeldsregisteret gir med dette privatpersoner et nytt verktøy for å få bedre oversikt over egen økonomi. I tillegg kan lånesøkere forvente bedre råd fra långivere om hvilken låneramme økonomien deres tåler.