Utvidelse av Gjeldsregisteret

Gjeldsregisteret inneholder, siden starten i 2019, kun opplysninger om usikret forbruksgjeld, hovedsakelig forbrukslån og kredittkortgjeld. Departementet har foreslått å utvide Gjeldsregisteret til også å inkludere sikret gjeld, som lån til bil og bolig. På denne siden kan du følge med på hva som skjer.

Forslaget er sendt ut på høring med frist 14. oktober 2022. Nærmere informasjon om forslaget og høringen er publisert på Barne- og familiedepartementets sider – Utvidelse av gjeldsregisteret på høring

Tilgang på løpende oppdatert informasjon om både usikret forbruksgjeld og sikret gjeld som bolig- og billån fra samme kilde, vil gi långiverne mer presise kredittvurderinger, og økt effektivitet i kredittarbeidet. Forbrukerne vil også få et godt verktøy for oversikt og oppfølging av egen gjeldssituasjon. Gjeldsregisteret AS mener dette blir et godt bidrag i arbeidet med å forebygge gjeldsproblemer.

Forventet fremdrift

Inntil videre er det ikke mulig å være konkret på tidsramme for gjennomføring av utvidelsen, men her er en foreløpig oversikt over hovedmilepæler:

  • 10.2022 – Høringsfrist for Barne- og familiedepartementets forslag om utvidelse av Gjeldsregisteret utløper
  • Ikke tidfestet – Endring av forskrift til Gjeldsinformasjonsloven som åpner for utvidelse med sikret gjeld foreligger
  • Ikke tidfestet – Revidert teknisk standard for utvidet rapportering av gjeldsinformasjon fra finansforetak til gjeldsinformasjonsforetak foreligger
  • Ikke tidfestet – Frist for finansforetakenes oppstart av rapportering etter revidert teknisk standard
  • Ikke tidfestet - Lansering av produkter fra Gjeldsregisteret utvidet med informasjon om sikret gjeld

 Litt historikk

  • 05.2022 – Stortinget vedtar enstemmig et representantforslag som ber regjeringen utvide Gjeldsregisteret slik at det inneholder alle typer gjeld, både med og uten sikkerhet, forutsatt at personvernet ivaretas.
  • 2021 - Barne- og familiedepartementet evaluerer Gjeldsinformasjonsordningen, og ny regjering fastslår i Hurdalsplattformen at «De skal jobbe for at Gjeldsregisteret inneholder alle typer gjeld, både med og uten sikkerhet»
  • 07.2019 – Gjeldsregisteret lanseres
  • 11.2017 – Gjeldsinformasjonsloven med tilhørende forskrift trer i kraft. Stortinget ber om evaluering av gjeldsinformasjonsordningen etter 2 års drift